🐖🐔 #ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 16/03/65 – 17/03/65 🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว อ่อนๆ

🇨🇳จีน ราคาลง

ราคาหมูลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนยังคงคงที่
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-380 RMB (1,578-1,999 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.26บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ ระบายสต๊อก
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ขึ้นบางพื้นที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2565)
วันพระที่ 17 มีนาคม 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทรงตัวทุกภูมิภาค พรุ่งนี้คณะอนุต้นทุน Pig Board จะประเมินต้นทุนสุกรขุนไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะสูงขึ้นเกิน 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยหลักๆ มาจากต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง

โดยการประชุมร่วมกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพด กับ ภาคอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ ที่กระทรวงเกษตรเมื่อวันอังคาร 15 มีนาคม สรุปมาตรการต่างๆ ที่ ทำได้เพียงเบรคราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้เกิน 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยวันนี้ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานกรุงไทยอาหารสัตว์ บ้านบึง ให้ราคารับซื้อสูงสุดที่ 12.75 บาท จากทุกโรงงาน 12.50-12.75 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 : 2,900 บาท บวกลบ 88 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

🐖🐔 #ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 16/03/65 – 17/03/65 🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว อ่อนๆ

🇨🇳จีน ราคาลง

ราคาหมูลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนยังคงคงที่
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-380 RMB (1,578-1,999 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.26บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ ระบายสต๊อก
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ขึ้นบางพื้นที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2565)
วันพระที่ 17 มีนาคม 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทรงตัวทุกภูมิภาค พรุ่งนี้คณะอนุต้นทุน Pig Board จะประเมินต้นทุนสุกรขุนไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะสูงขึ้นเกิน 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยหลักๆ มาจากต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง

โดยการประชุมร่วมกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพด กับ ภาคอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ ที่กระทรวงเกษตรเมื่อวันอังคาร 15 มีนาคม สรุปมาตรการต่างๆ ที่ ทำได้เพียงเบรคราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้เกิน 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยวันนี้ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานกรุงไทยอาหารสัตว์ บ้านบึง ให้ราคารับซื้อสูงสุดที่ 12.75 บาท จากทุกโรงงาน 12.50-12.75 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 : 2,900 บาท บวกลบ 88 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888