🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 24/03/65 – 25/03/65🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องมาจากสาเหตุ คือ
ทางภาครัฐและเอกชนจะมีความต้องการในการเพิ่มการผลิต และสร้างสต๊อกสินค้าให้สุงขึ้น แต่ด้วยการระบาดของโควิดในหลายภูมิภาคของจีน ส่งผลกระทบให้การขนส่งเข้มงวดมากขึ้น ความเชื่อมั่นในสินค้าที่ไม่มั่นคง จึงทำให้ราคาและปริมาณการค้าขายยังไม่ดีนัก
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-430 RMB (1,739-2,266 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.27 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
1. ในประเทศมีการเปิดเมืองมากขึ้น เปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
2. ราคาปรับขึ้นตามราคาอาหารสัตว์ที่ปรับราคาสูงขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน ขึ้นบางพื้นที่
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 12/2565)

วันพระที่ 25 มีนาคม 2565

 

ต้นทุนอาหารสัตว์ยังคงเป็นปัญหาหลักให้ภาคปศุสัตว์ ที่สาธารณะยังคงไม่ตระหนักถึงภาระด้านต้นทุนการผลิตที่ก้าวกระโดดขึ้น ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลือง แม้ภาวะวิกฤติระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กระทบทุกคนอย่างชัดเจนกับต้นทุนด้านพลังงานน้ำมัน ที่กระทบค่าใช้จ่ายรายวันของผู้บริโภค

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนเมื่อ 18 มีนาคม 2565 ประเมินต้นทุนการผลิตสุกรขุนไตรมาส 2/2565 กระโดดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรเข้าขุน ที่เป็นภาระของเกษตรกรรายย่อย

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงแปรผันตามความกังวลกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิคที่ยังสูงมาก เฉลี่ยทั้งประเทศ 25,000 รายต่อวัน ทุกภูมิภาคจึงทรงราคากันต่อเนื่อง โดยการเข้าสู่ฤดูร้อนจะเป็นปัจจัยให้สุกรโตช้า ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตสุกรขุนจะออกสู่ตลาดลดลงในช่วงต่อๆ ไป

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 90

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 : 3,000 บาท บวกลบ 88 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 24/03/65 – 25/03/65🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องมาจากสาเหตุ คือ
ทางภาครัฐและเอกชนจะมีความต้องการในการเพิ่มการผลิต และสร้างสต๊อกสินค้าให้สุงขึ้น แต่ด้วยการระบาดของโควิดในหลายภูมิภาคของจีน ส่งผลกระทบให้การขนส่งเข้มงวดมากขึ้น ความเชื่อมั่นในสินค้าที่ไม่มั่นคง จึงทำให้ราคาและปริมาณการค้าขายยังไม่ดีนัก
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-430 RMB (1,739-2,266 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.27 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
1. ในประเทศมีการเปิดเมืองมากขึ้น เปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
2. ราคาปรับขึ้นตามราคาอาหารสัตว์ที่ปรับราคาสูงขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน ขึ้นบางพื้นที่
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 12/2565)

วันพระที่ 25 มีนาคม 2565

 

ต้นทุนอาหารสัตว์ยังคงเป็นปัญหาหลักให้ภาคปศุสัตว์ ที่สาธารณะยังคงไม่ตระหนักถึงภาระด้านต้นทุนการผลิตที่ก้าวกระโดดขึ้น ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลือง แม้ภาวะวิกฤติระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กระทบทุกคนอย่างชัดเจนกับต้นทุนด้านพลังงานน้ำมัน ที่กระทบค่าใช้จ่ายรายวันของผู้บริโภค

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนเมื่อ 18 มีนาคม 2565 ประเมินต้นทุนการผลิตสุกรขุนไตรมาส 2/2565 กระโดดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรเข้าขุน ที่เป็นภาระของเกษตรกรรายย่อย

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงแปรผันตามความกังวลกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิคที่ยังสูงมาก เฉลี่ยทั้งประเทศ 25,000 รายต่อวัน ทุกภูมิภาคจึงทรงราคากันต่อเนื่อง โดยการเข้าสู่ฤดูร้อนจะเป็นปัจจัยให้สุกรโตช้า ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตสุกรขุนจะออกสู่ตลาดลดลงในช่วงต่อๆ ไป

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 90

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 : 3,000 บาท บวกลบ 88 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888