🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 22/05/22 – 23/05/22 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.ราคาหมูเป็นของกวางตุ้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจนอยู่ที่ 18 หยวน/กก. อันเนื่องมาจากนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูจากต่างมณฑลทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มกำลังลดลงในเร็วๆนี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการมา 20 วันแล้ว ซึ่งความต่างของราคาในครึ่งสัปดาห์หลังค่อยๆ แคบลง
2.การซื้อหมูขุนมาเลี้ยงต่อกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เลี้ยงคาดว่าราคาหมูของครึ่งปีหลังจะดี
3.ในวันอังคารที่ 24 พ.ค.นี้ รัฐบาลได้ประกาศว่าจะเก็บสต๊อกครั้งที่ 8 ทำให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นและราคาหมูของสัปดาห์นี้โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ก็ส่งผลให้รัฐบาลใมีความกดดันในกระตุ้นการเพิ่มบริโภคให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากตอนนี้สต๊อกหมูยังเพียงพอและสถานการณ์โควิดทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปีซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงตลอดจนเรื่องของราคาได้
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 570-650 RMB (2,924- 3,335THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.13 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 21/2565)
วันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกร-6oทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้บางภูมิภาคยังต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น โดยห้างค้าปลีกตั้งราคาชิ้นส่วนเนื้อแดง สะโพก หัวไหล่ จูงใจที่ 169-189 บาทต่อกิโลกรัม โดยชิ้นส่วนชนิดอื่นๆ เป็นไปตามโครงสร้างราคาตามความต้องการของตลาด

หลัง 1 มิถุนายน การผ่อนคลายสถานบันเทิงจะเป็นปัจจัยเพิ่มความต้องการบริโภค

ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ทะยานขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ ในช่วง 13.10-13.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศที่เป็นตัวทดแทนส่วนขาดของข้าวโพดขยับราคาไปเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 22/05/22 – 23/05/22 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.ราคาหมูเป็นของกวางตุ้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจนอยู่ที่ 18 หยวน/กก. อันเนื่องมาจากนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูจากต่างมณฑลทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มกำลังลดลงในเร็วๆนี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการมา 20 วันแล้ว ซึ่งความต่างของราคาในครึ่งสัปดาห์หลังค่อยๆ แคบลง
2.การซื้อหมูขุนมาเลี้ยงต่อกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เลี้ยงคาดว่าราคาหมูของครึ่งปีหลังจะดี
3.ในวันอังคารที่ 24 พ.ค.นี้ รัฐบาลได้ประกาศว่าจะเก็บสต๊อกครั้งที่ 8 ทำให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นและราคาหมูของสัปดาห์นี้โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ก็ส่งผลให้รัฐบาลใมีความกดดันในกระตุ้นการเพิ่มบริโภคให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากตอนนี้สต๊อกหมูยังเพียงพอและสถานการณ์โควิดทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปีซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงตลอดจนเรื่องของราคาได้
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 570-650 RMB (2,924- 3,335THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.13 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 21/2565)
วันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกร-6oทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้บางภูมิภาคยังต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น โดยห้างค้าปลีกตั้งราคาชิ้นส่วนเนื้อแดง สะโพก หัวไหล่ จูงใจที่ 169-189 บาทต่อกิโลกรัม โดยชิ้นส่วนชนิดอื่นๆ เป็นไปตามโครงสร้างราคาตามความต้องการของตลาด

หลัง 1 มิถุนายน การผ่อนคลายสถานบันเทิงจะเป็นปัจจัยเพิ่มความต้องการบริโภค

ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ทะยานขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ ในช่วง 13.10-13.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศที่เป็นตัวทดแทนส่วนขาดของข้าวโพดขยับราคาไปเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888