#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 01/01/65 – 02/01/65

#หมูจีน ราคาลง บางพื้นที่
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,827-2,349 THB)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.22บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคา คงที่
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว คงที่
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก
-ไปกัมพูชาวันละ 200 ตัว (หมูขุน)

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 1/2565)
วันพระที่ 2 มกราคม 2565

ปัจจัยความไม่เพียงพอของผลผลิต ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับต่อ ในขณะที่หลายฝ่ายยังรอการประชุมร่วมเพื่อประเมินความเพียงพอของผลผลิตสุกรในอนาคตที่เป็นข้อกังวลกว่าการปรับขึ้นของราคาสุกรหน้าฟาร์ม รวมถึงการยับยั้งการระบาดที่ยังไม่หยุด และการหาทางฟื้นฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่การประเมินทั้งระบบลดลงจาก 200,000 ราย เหลือเพียง 80,000 รายในปัจจุปัน

หนี้สินเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นปัญหาใหญ่ ที่ขอให้บรรจุหนี้สินเกษตรกร สำหรับการเร่งแก้ปัญหา ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ “ปี 2565 ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ให้สำเร็จ

 

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 105
ภาคอีสาน 106
ภาคเหนือ 106-108
ภาคใต้ 98*

*รอการประชุมราคา 4/1/2565 เป็นราคาวันพระที่แล้ว

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : 3,500 บวก/ลบ 98 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

For customer        02-937-4888