เต้านมอักเสบในแม่สุกร และการป้องกันและรักษา By ทีมวิชาการไอแทค

ปัญหาที่พบในแม่สุกรและส่งผลต่อเนื่องไปที่ลูกสุกรปัญหาหนึ่งคือการเกิดเต้านมอักเสบ เพราะหลังจากรักษาแม่สุกรที่หายแล้วปัญหาที่ตามมาคือเต้านมของแม่สุกรจะแห้งไม่มีน้ำนมทำให้มีผลต่อการเลี้ยงลูกสุกร

สาเหตุของการเกิด

เต้านมอักเสบมีสาเหตุมาจากการที่แม่สุกรได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อปัญหาเข้าสู่ร่างกายโดยเป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบแม่สุกรได้รับเชื้อมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆเช่น พื้นคอก เชื้อสามารถเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางรูหัวนม หรือทางช่องคลอด เช่นการล้วงคลอด และยังมีแบคทีเรียที่อาศัยในส่วนต่างๆในร่างกายแม่สุกร มักจะพบปัญหาบ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยมีโน้มนำมาจากภาวะความเครียด(stress )หรือการจัดการที่บกพร่อง

ผลกระทบจากปัญหาเต้านมอักเสบ

 1. ลูกสุกรแรกคลอดขาดภูมิต้านทานโรค เนื่องจากไม่ได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองในแม่สุกร
 2. ลูกสุกรแรกคลอดอ่อนแอเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารและพลังงานจากแม่
 3. เปอร์เซ็นต์ตายก่อนหย่านมสูง เนื่องจากปัญหาลูกอ่อนแอ
 4. น้ำหนักหย่านมลูกสุกรต่ำ

 

การป้องกันและรักษา

อย่างที่ทราบกันว่าเมื่ออาหารหายแล้วเต้านมของแม่สุกรมักจะแห้ง ประสิทธิภาพการสร้างน้ำนมจะลดลงจากปกติ  การรักษาจึงเป็นเพียงวิธีที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น เราควรเน้นการป้องกันดีกว่าเพื่อที่จะให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบคือการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายดังนั้นควรจัดการป้องกันโดย

1.ควรทำให้แม่สุกรอยู่เย็นสบายไม่เครียดโดยเฉพาะแม่สุกรท้องแก่และแม่สุกรขึ้นมารอคลอด

 1. ควรมีการจัดการเรื่องความสะอาด ทำความสะอาดคอกด้วยวิธีที่ถูกต้อง เช่น ใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
 2. เสริมวิตามินในช่วงที่แม่สุกรขึ้นมารอคลอดเพื่อช่วยกระตุ้นการกินให้แม่สุกรเพื่อนำสารอาหารไปช่วยในการสร้างน้ำนม

การรักษา

วิธีการคือ การรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นใมแม่สุกรมีแม่สุกรมีไข้รักษาโดยการฉีดยากลุ่มลดไข้

 1. แม่สุกรไม่กินอาหาร ให้สารอาหารเช่น น้ำเกลือ วิตามินบีรวมเพื่อกระตุ้นการกินอาหาร
 2. แม่สุกรติดเชื้อ รักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อ

สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงกับเชื้อที่พบในการเกิดปัญหาหน้างาน เราสามารถดูได้จากการตอบสนองการรักษาของยาที่เราใช้อยู่ว่าอาการที่พบลดความรุนแรงลงหรือไม่

เต้านมอักเสบช่วงแม่สุกรรอคลอด จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าเต้าท้ายๆจะบวมน้ำ และมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หากลองจับดูจะพบว่าเต้านมแข็งและร้อนกว่าปกติ

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

CategoryArticle, หมู

เต้านมอักเสบในแม่สุกร และการป้องกันและรักษา By ทีมวิชาการไอแทค

ปัญหาที่พบในแม่สุกรและส่งผลต่อเนื่องไปที่ลูกสุกรปัญหาหนึ่งคือการเกิดเต้านมอักเสบ เพราะหลังจากรักษาแม่สุกรที่หายแล้วปัญหาที่ตามมาคือเต้านมของแม่สุกรจะแห้งไม่มีน้ำนมทำให้มีผลต่อการเลี้ยงลูกสุกร

สาเหตุของการเกิด

เต้านมอักเสบมีสาเหตุมาจากการที่แม่สุกรได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อปัญหาเข้าสู่ร่างกายโดยเป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบแม่สุกรได้รับเชื้อมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆเช่น พื้นคอก เชื้อสามารถเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางรูหัวนม หรือทางช่องคลอด เช่นการล้วงคลอด และยังมีแบคทีเรียที่อาศัยในส่วนต่างๆในร่างกายแม่สุกร มักจะพบปัญหาบ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยมีโน้มนำมาจากภาวะความเครียด(stress )หรือการจัดการที่บกพร่อง

ผลกระทบจากปัญหาเต้านมอักเสบ

 1. ลูกสุกรแรกคลอดขาดภูมิต้านทานโรค เนื่องจากไม่ได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองในแม่สุกร
 2. ลูกสุกรแรกคลอดอ่อนแอเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารและพลังงานจากแม่
 3. เปอร์เซ็นต์ตายก่อนหย่านมสูง เนื่องจากปัญหาลูกอ่อนแอ
 4. น้ำหนักหย่านมลูกสุกรต่ำ

 

การป้องกันและรักษา

อย่างที่ทราบกันว่าเมื่ออาหารหายแล้วเต้านมของแม่สุกรมักจะแห้ง ประสิทธิภาพการสร้างน้ำนมจะลดลงจากปกติ  การรักษาจึงเป็นเพียงวิธีที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น เราควรเน้นการป้องกันดีกว่าเพื่อที่จะให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบคือการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายดังนั้นควรจัดการป้องกันโดย

1.ควรทำให้แม่สุกรอยู่เย็นสบายไม่เครียดโดยเฉพาะแม่สุกรท้องแก่และแม่สุกรขึ้นมารอคลอด

 1. ควรมีการจัดการเรื่องความสะอาด ทำความสะอาดคอกด้วยวิธีที่ถูกต้อง เช่น ใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
 2. เสริมวิตามินในช่วงที่แม่สุกรขึ้นมารอคลอดเพื่อช่วยกระตุ้นการกินให้แม่สุกรเพื่อนำสารอาหารไปช่วยในการสร้างน้ำนม

การรักษา

วิธีการคือ การรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นใมแม่สุกรมีแม่สุกรมีไข้รักษาโดยการฉีดยากลุ่มลดไข้

 1. แม่สุกรไม่กินอาหาร ให้สารอาหารเช่น น้ำเกลือ วิตามินบีรวมเพื่อกระตุ้นการกินอาหาร
 2. แม่สุกรติดเชื้อ รักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อ

สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงกับเชื้อที่พบในการเกิดปัญหาหน้างาน เราสามารถดูได้จากการตอบสนองการรักษาของยาที่เราใช้อยู่ว่าอาการที่พบลดความรุนแรงลงหรือไม่

เต้านมอักเสบช่วงแม่สุกรรอคลอด จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าเต้าท้ายๆจะบวมน้ำ และมีขนาดใหญ่กว่าปกติ หากลองจับดูจะพบว่าเต้านมแข็งและร้อนกว่าปกติ

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888