fbpx

น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการเครือเวทโปรดักส์ ได้รับเกียรติให้ไปถ่ายทอดประสปการณ์ หัวข้อ การบริหารภาคเอกชน ในวิชาชีพสัตวแพทย์ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ASP จัดกิจกรรมการลดละเลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน หนึ่งในหลักสูตรเปลี่ยนชีวิต ขอให้กำลังใจทุกท่าน เอาชนะใจตนเองในการลดละเลิกบุหรี่ให้ได้นะครับ ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากคลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ มศว. องครักษ์ ที่มาให้ความรู้ และทีมงานสร้างสุขที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยครับ

VPG ส่งต่อ เติมเต็มความสุข ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ เป็นอีกหนึ่งปีที่ เครือเวทโปรดักส์ มีส่วนร่วมในกระบวนการแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้สภาพดี โดยในปีนี้เราส่งมอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา และจะพาไปสำรวจเส้นทางการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ที่ปลายทางอาจดูเหมือนเป็นจุดจบ แต่แท้จริงแล้ว กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่สร้างโอกาส สร้างความสุขแก่ผู้รับปลายทาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอันยิ่งใหญ่ ที่เราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีตัวแทนพนักงานเครือเวทโปรดักส์ อาสาสมัครเป็นจิตอาสาจัดเต็ม หนึ่งในโครงการระดมพลังจิตอาสาที่จะมาช่วยกัน รับ คัด จัด แยกอย่างเป็นระบบ 1 วันเต็ม เพื่อส่งต่อทรัพยากรเหล่านี้ไปยังผู้คนที่ขาดแคลน และขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นในหลายๆ แง่มุม เรียกได้ว่า ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้   #VPGFORLIFE #VetProductsGroup #มูลนิธิกระจกเงา #VPGบริจาคสิ่งของเหลือใช้ #เคลียร์บ้านได้บุญ

VPG For Life # We Fight COVID-19 บริจาค อาหารเครื่องดื่ม ช่วยเหลือเด็ก 150 คน ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เครือเวทโปรดักส์ มอบ Goat Milk นมแพะ พาสเจอร์ไรซ์ แก่เด็กที่รักษาตัวที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 150 คน และ มอบให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจ ในโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ 1) คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2) โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร 3) สถาบันบำราศนราดูร 4) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 5) รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 6) รพ.บุษราคัม…

For customer        02-937-4888