ITAC : International Technical and Academic Center

สำนักวิชาการ Itac หน่วยงานวิชาการได้ถือกำเนิดขึ้นมาตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ก่อตั้ง บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อให้บริการทางวิชาการให้กับลูกค้า ถือเป็นคู่ค้าที่เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ยึดถือประโยคที่ว่า “ลูกค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้”

VRI : Vet Products Research and Innovation Center

บริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป ได้ให้ความสําคัญในงานทางด้านวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ทําการจัดตั ้งหน่วยงาน VRI โดยทําการรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ทีมงานวิชาการ ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานทางด้านเภสัชกร ทีมงานทางด้าน QC และทีมงานในส่วนวิศวกร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเซีย

ASP : Animal Supplement & Pharmaceutical

โรงงานชั้นนำระดับอินเตอร์ในการผลิตยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ก้าวไกลในอาเซียน และโรงงานหนึ่งเดียวในเครือเวทโปรดักส์ (Vet Products Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มียอดขายในระดับท็อป 3 ของเมืองไทยในกลุ่มธุรกิจอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ยาสัตว์

iVet

มั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากเรา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันรักษาตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2008 และมาตรฐาน “TAHSA”

25 ปี เวทโปรดักส์ กรุ๊ป

กับ…ความภาคภูมิใจ นำธุรกิจไทยไปปักธงในภูมิภาคต่างๆในเอเชีย ปี 2562 เป็นปีที่ เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ครบรอบ 25 ปี บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ ทั้งหมด 13 บริษัท ทั้งภาคปศุสัตว์ และ โรงพยาบาลสัตว์ ในภาคปศุสัตว์นั้นเรามีธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เวทโปรดักส์ กรุ๊ปเข้าไปตั้งในรูปบริษัทได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และ ลาว นอกจากนั้นยังมีการส่งผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ หลายๆประเทศอีกด้วย เราขยายงานครบแทบทุก Sector ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และ สัตว์น้ำ นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาได้รุกตลาดไปที่โรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย

ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ ในนาม โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มี 5 สาขา โดย 3 สาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย ส่วนอีก 2 สาขาตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และ ลาว

“มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และบริการเป็นสำคัญ พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

— นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

Activity

Business

สัตว์ปีก

บริษัท เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จำกัด

สัตว์เลี้ยง

บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด

สุกร

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สุกร

บริษัท แอคอินเทล จำกัด

แอนิมัล

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ASP)

สุกร-สัตว์ปีก

บริษัท อินเตอร์ ฟีดเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สัตว์เลี้ยง

iVET International Animal Hospital

Research

ITAC

Research

VRI

สัตว์เคี้ยวเอื้อง

Vet Product Ruminant

สัตว์น้ำ

Vet Product Aqua

International

Vet Product Cambodia

International

Vet Product Philippines

International

Vet Product Myanmar

International

Vet Product Loas

International

Vet Product Guangzhou

International

Vet Product Vietnam

↑ TOP   |   VIEW FULL LIST →

Article