สถานการณ์ราคากุ้ง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

🦐🦐🦐สถานการณ์ราคากุ้ง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ✅ ราคา…

ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 25/09/22

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 25/09/22 🌏 📈ภาพรวม…

ทดสอบ

ทดสอบ

ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 19/09/22

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 19/09/22🌏 📈ภาพรวม …

Activity

VPG FOR LIFE และ ASP Ruminant เครือเวทโปรดักส์ ส่งเสริมเกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

VPG FOR LIFE และ ASP Ruminant เครือเวทโปรดักส์ ส่งเสริม…

VPG For Life # We Fight COVID-19 บริจาค อาหารเครื่องดื่ม ช่วยเหลือเด็ก 150 คน ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

VPG For Life # We Fight COVID-19 บริจาค อาหารเครื่องดื่…

VPG ส่งต่อ เติมเต็มความสุข ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ | VPG FOR LIFE

VPG ส่งต่อ เติมเต็มความสุข ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้บุญ เป็…

ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI เครือเวทโปรดักส์ คว้า 6 รางวัล ผลงานนวัตกรรม

###ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI เครือเวทโปรดักส์ ### ตัวแทนปร…