ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 30/1/23

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 30/1/23🌏 📈ภาพรวม ท…

เข้าใจ “สายสัมพันธ์แม่-ลูก” ผ่านพฤติกรรมแม่สุกรเรียกลูกกินนม การสื่อสารสำคัญที่ทำให้การจัดการเล้าคลอดประสบความสำเร็จ

เข้าใจ “สายสัมพันธ์แม่-ลูก” ผ่านพฤติกรรมแม่สุกรเรียกลูก…

สถานการณ์ราคากุ้ง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565

🦐🦐🦐สถานการณ์ราคากุ้ง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565 ✅ ราคาจ…

VPG Success story #65 QFD Synergist เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลด %สูญเสียในเล้าสุกรอนุบาล จาก 24.2% เป็น 6% และสามารถวัดผลได้ด้วย ROI

VPG Success story #65 ✍️ หัวข้อ: QFD Synergist เครื่องม…

Activity

#VET Products China และ VPG FOR LIFE ส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนไทย

#VET Products China และ VPG FOR LIFE ส่งเสริมการศึกษาให…

#VPG For LIFE จิตอาสา ASP เก็บขยะมูลฝอย ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี

#VPG For LIFE จิตอาสา ASP เก็บขยะมูลฝอย ดูแลสถานที่ท่อง…

VPG FOR LIFE ช่วยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ชุมชนครอบครัวพนักงาน

🎈VPG FOR LIFE ช่วยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ช…

VPG FOR LIFE และ ASP Ruminant เครือเวทโปรดักส์ ส่งเสริมเกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

VPG FOR LIFE และ ASP Ruminant เครือเวทโปรดักส์ ส่งเสริม…