🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 15/04/65 – 16/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูขยับสูงขึ้นมาไม่มาก อาจสาเหตุหลักมาจาก
แผนการจับขายของผู้เลี้ยงลดลงและผลกระทบของโควิดในเรื่องการจำกัดกระบวนการขนส่ง ซึ่งบางเขตที่ถูกควบคุมการเข้าออก เกืดภาวะหมูขาดแคลน จึงส่งผลราคาหมูในเขตนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวมใหญ่ ปริมาณสต๊อกหมูยังมากกว่าความต้องการของตลาดอยู่ ทำให้ราคาหมูไม่ได้ขยับขึ้นในระดับสูง
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 360-450 RMB (1,901-2,367 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.28 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว
1. การบริโภคยังไม่กลับมา
2. โควิดยังระบาดในหลายเมือง
3. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคายืน
1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เริ่มผ่อนคลายโควิด

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 15/2565)
วันพระที่ 16 เมษายน 2565

การบริโภคชิ้นส่วนสุกรดีขึ้นในช่วงสงกรานต์ แต่หลายภูมิภาคยังคงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเท่ากับวันพระก่อนหน้า ต้นทุนการผลิตไตรมาส 2/2565 ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม

มตินำเข้าข้าวโพดตามกรอบ WTO และลดอากรขาเข้าที่ 0% ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการเห็นชอบ ก่อนเข้าอนุมัติคณะรัฐมนตรีในขั้นสุดท้าย เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดเบื้องต้น เมษายน ถึง กรกฎาคม 2565 กับจำนวนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบที่ต้องการเพิ่มเติมอีก 0.38 ล้านเมตริกตัน ตามกรอบ 4 เดือนดังกล่าว

ภาคตะวันตก 94
ภาคตะวันออก 98
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 15/04/65 – 16/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูขยับสูงขึ้นมาไม่มาก อาจสาเหตุหลักมาจาก
แผนการจับขายของผู้เลี้ยงลดลงและผลกระทบของโควิดในเรื่องการจำกัดกระบวนการขนส่ง ซึ่งบางเขตที่ถูกควบคุมการเข้าออก เกืดภาวะหมูขาดแคลน จึงส่งผลราคาหมูในเขตนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวมใหญ่ ปริมาณสต๊อกหมูยังมากกว่าความต้องการของตลาดอยู่ ทำให้ราคาหมูไม่ได้ขยับขึ้นในระดับสูง
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 360-450 RMB (1,901-2,367 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.28 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว
1. การบริโภคยังไม่กลับมา
2. โควิดยังระบาดในหลายเมือง
3. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคายืน
1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เริ่มผ่อนคลายโควิด

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 15/2565)
วันพระที่ 16 เมษายน 2565

การบริโภคชิ้นส่วนสุกรดีขึ้นในช่วงสงกรานต์ แต่หลายภูมิภาคยังคงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเท่ากับวันพระก่อนหน้า ต้นทุนการผลิตไตรมาส 2/2565 ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม

มตินำเข้าข้าวโพดตามกรอบ WTO และลดอากรขาเข้าที่ 0% ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการเห็นชอบ ก่อนเข้าอนุมัติคณะรัฐมนตรีในขั้นสุดท้าย เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดเบื้องต้น เมษายน ถึง กรกฎาคม 2565 กับจำนวนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบที่ต้องการเพิ่มเติมอีก 0.38 ล้านเมตริกตัน ตามกรอบ 4 เดือนดังกล่าว

ภาคตะวันตก 94
ภาคตะวันออก 98
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888