🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 08/04/65 – 09/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ลดปริมาณจับขาย และบางพื้นที่ถูกผลกระทบจากสถานการณืโควิดที่กลับมาระบากอีกครั้งในจีน กระบวนการตรวจเนื้อสอบสดเข้มงวดกว่าปกติ และส่งผลให้การหมูจับขายของผู้เลี้ยงหมูชะลอตัวลง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่มาก
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,841-2,367 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.26บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่
1. การบริโภคยังไม่กลับมา
2. โควิดยังระบาดในหลายเมือง
3. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เริ่มผ่อนคลายโควิด

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2565)
วันพระที่ 9 เมษายน 2565

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคทะยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพื่อหนีสภาวะขาดทุน จากต้นทุนทั้งไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม จากการคำนวณโดยคณะอนุกรรมการต้นทุน Pig Board

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งนำมติผ่อนคลายอากรขาเข้าเป็น 0% สำหรับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามกรอบ WTO จากการประชุมร่วม 4 ฝ่าย เพื่อเข้าอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 12 เมษายนนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับการนำเข้ามาแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

โดยราคาข้าวโพดที่ตลาดล่วงหน้า CBOT ส่งมอบพฤษภาคม ปิดตลาดเมื่อศุกร์ที่ 8 เมษายน ที่ USD 7.68/บุชเชล หรือ ต้นทุนก่อนค่าใช้จ่ายและการขนส่ง ที่ 10.097 บาทต่อกิโลกรัม ที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน THB 33.3985/USD เทียบราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ล่าสุดที่ 12.60-12.90 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 92
ภาคตะวันออก 96
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 08/04/65 – 09/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ลดปริมาณจับขาย และบางพื้นที่ถูกผลกระทบจากสถานการณืโควิดที่กลับมาระบากอีกครั้งในจีน กระบวนการตรวจเนื้อสอบสดเข้มงวดกว่าปกติ และส่งผลให้การหมูจับขายของผู้เลี้ยงหมูชะลอตัวลง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่มาก
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,841-2,367 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.26บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่
1. การบริโภคยังไม่กลับมา
2. โควิดยังระบาดในหลายเมือง
3. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เริ่มผ่อนคลายโควิด

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2565)
วันพระที่ 9 เมษายน 2565

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคทะยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพื่อหนีสภาวะขาดทุน จากต้นทุนทั้งไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม จากการคำนวณโดยคณะอนุกรรมการต้นทุน Pig Board

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งนำมติผ่อนคลายอากรขาเข้าเป็น 0% สำหรับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามกรอบ WTO จากการประชุมร่วม 4 ฝ่าย เพื่อเข้าอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 12 เมษายนนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับการนำเข้ามาแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

โดยราคาข้าวโพดที่ตลาดล่วงหน้า CBOT ส่งมอบพฤษภาคม ปิดตลาดเมื่อศุกร์ที่ 8 เมษายน ที่ USD 7.68/บุชเชล หรือ ต้นทุนก่อนค่าใช้จ่ายและการขนส่ง ที่ 10.097 บาทต่อกิโลกรัม ที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน THB 33.3985/USD เทียบราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ล่าสุดที่ 12.60-12.90 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 92
ภาคตะวันออก 96
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888