🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 01/03/65 – 02/03/65 🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ส่วนใหญ่ ราคาขึ้น

ราคาหมูค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนน้อย และราคาอาหารหมูกำลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงตาม
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-400 RMB (1,554-2,072 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ เริ่มระบายสต๊อก
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงๆ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่องโควิด ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 9/2565)
วันพระที่ 2 มีนาคม 2565

วันพระนี้พื้นที่ที่มีการเลี้ยงหนาแน่นราคาแข็งขึ้น โดยภาคตะวันตกมีการปรับฐานราคาเล็กน้อย เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่อื่นๆ ราคาทรงตัวจากวันพระที่ผ่านมา

ปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทำให้คาดว่าแนวโน้มในพระต่อไปผู้เลี้ยงจะสามารถเพิ่มมาร์จิ้นในระดับที่พออยู่ได้ เพราะต้นทุนการผลิตกับราคาตลาดในปัจจุบัน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาช่วยฟื้นฟูรายย่อยที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่

กรมปศุสัตว์เข้าใจบริบทใหม่ของการผลิตภาคปศุสัตว์ ที่พร้อมทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้าสุกร และเนื้อสุกร ธุรกิจอาหาร สื่อสารมวลชน และภาครัฐที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามอำนาจที่มีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีบทบัญญัติเป็นธรรมต่อทุกสินค้าอยู่แล้ว

ภาคตะวันตก 86
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 87
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,700 บาท บวกลบ 80 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 01/03/65 – 02/03/65 🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ส่วนใหญ่ ราคาขึ้น

ราคาหมูค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ
หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนน้อย และราคาอาหารหมูกำลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงตาม
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-400 RMB (1,554-2,072 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ เริ่มระบายสต๊อก
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงๆ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ยืน
1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่องโควิด ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 9/2565)
วันพระที่ 2 มีนาคม 2565

วันพระนี้พื้นที่ที่มีการเลี้ยงหนาแน่นราคาแข็งขึ้น โดยภาคตะวันตกมีการปรับฐานราคาเล็กน้อย เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่อื่นๆ ราคาทรงตัวจากวันพระที่ผ่านมา

ปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทำให้คาดว่าแนวโน้มในพระต่อไปผู้เลี้ยงจะสามารถเพิ่มมาร์จิ้นในระดับที่พออยู่ได้ เพราะต้นทุนการผลิตกับราคาตลาดในปัจจุบัน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาช่วยฟื้นฟูรายย่อยที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่

กรมปศุสัตว์เข้าใจบริบทใหม่ของการผลิตภาคปศุสัตว์ ที่พร้อมทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้าสุกร และเนื้อสุกร ธุรกิจอาหาร สื่อสารมวลชน และภาครัฐที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามอำนาจที่มีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีบทบัญญัติเป็นธรรมต่อทุกสินค้าอยู่แล้ว

ภาคตะวันตก 86
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 87
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,700 บาท บวกลบ 80 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888