🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 24/01/22 – 25/01/22🌏

📈ภาพรวม ราคาปร้บตัวสูงขึ้น

🇨🇳จีน ราคาทรงๆๆ ขึ้น ลง บางพื้นที่
ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง ยาวๆน่าจะปรับขึน
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1719-2,344THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.21 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ราคาขึ้น
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆๆน่าจะปรับขึ้นใกล้เทศกาลตรุษจีน
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้า
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว ลงบางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคยังไม่กลับมา และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
มีการระบาด โควิดหลายพื้นที่
การบริโภคยังไม่กลับ

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

 

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 4/2565)
วันพระที่ 25 มกราคม 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับตัวลงเพื่อดึงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรไม่ให้สูง เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยการตรวจสต็อกเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ที่เป็นปกติของ Supply Chain ของการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์ม เช่นกัน

ข่าวการกักตุนเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในห้องเย็น 13-14 ล้านกิโลกรัม หรือ 13,000-14,000 ตัน สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอย่างมาก เพราะเป็นปกติของการบริหาร Inventory สินค้าปศุสัตว์ เพราะปริมาณสต็อก 13-14 ล้านกิโลกรัม สามารถรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้เพียง 3-4 วัน เท่านั้น เพราะปัจจุบันทั้งประเทศบริโภคเนื้อและชิ้นส่วนสุกรประมาณ 3.5-4.0 ล้านกิโลกรัม ต่อวัน

สินค้าจากห้องเย็นสู่จุดจำหน่ายปลีก จะมีการหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดเวลา เพราะการจัดเก็บแม้อยู่ในห้องเย็นก็จะมีอายุการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสุกร เช่นกัน

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 106
ภาคอีสาน 108
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 24/01/22 – 25/01/22🌏

📈ภาพรวม ราคาปร้บตัวสูงขึ้น

🇨🇳จีน ราคาทรงๆๆ ขึ้น ลง บางพื้นที่
ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง ยาวๆน่าจะปรับขึน
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1719-2,344THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.21 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ราคาขึ้น
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆๆน่าจะปรับขึ้นใกล้เทศกาลตรุษจีน
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้า
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว ลงบางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคยังไม่กลับมา และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
มีการระบาด โควิดหลายพื้นที่
การบริโภคยังไม่กลับ

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

 

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 4/2565)
วันพระที่ 25 มกราคม 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับตัวลงเพื่อดึงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรไม่ให้สูง เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยการตรวจสต็อกเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ที่เป็นปกติของ Supply Chain ของการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์ม เช่นกัน

ข่าวการกักตุนเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในห้องเย็น 13-14 ล้านกิโลกรัม หรือ 13,000-14,000 ตัน สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอย่างมาก เพราะเป็นปกติของการบริหาร Inventory สินค้าปศุสัตว์ เพราะปริมาณสต็อก 13-14 ล้านกิโลกรัม สามารถรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้เพียง 3-4 วัน เท่านั้น เพราะปัจจุบันทั้งประเทศบริโภคเนื้อและชิ้นส่วนสุกรประมาณ 3.5-4.0 ล้านกิโลกรัม ต่อวัน

สินค้าจากห้องเย็นสู่จุดจำหน่ายปลีก จะมีการหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดเวลา เพราะการจัดเก็บแม้อยู่ในห้องเย็นก็จะมีอายุการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสุกร เช่นกัน

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 106
ภาคอีสาน 108
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

For customer        02-937-4888