#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 16/01/22 – 17/01/22

#หมูจีน ลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1722.6 -2,349 THB)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.22 บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคาขึ้น

เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ใกล้เทศกาลตรุษจีน
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ทรงตัว
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
– ไม่มี

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#หมูไทย รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 3/2565)
วันพระที่ 17 มกราคม 2565

ผู้เลี้ยงตรึงราคาหน้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระผู้บริโภค โดยราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชิ้นส่วนสะโพก หัวไหล่ ในห้างค้าปลีกราคา 175-185 บาทต่อกิโลกรัม โครงการพาณิชย์ลดราคาที่ 150 บาทต่อกิโลกรัมมีแพร่หลายมากขึ้น

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 16/01/22 – 17/01/22

#หมูจีน ลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1722.6 -2,349 THB)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.22 บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคาขึ้น

เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ใกล้เทศกาลตรุษจีน
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ทรงตัว
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
– ไม่มี

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#หมูไทย รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 3/2565)
วันพระที่ 17 มกราคม 2565

ผู้เลี้ยงตรึงราคาหน้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระผู้บริโภค โดยราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชิ้นส่วนสะโพก หัวไหล่ ในห้างค้าปลีกราคา 175-185 บาทต่อกิโลกรัม โครงการพาณิชย์ลดราคาที่ 150 บาทต่อกิโลกรัมมีแพร่หลายมากขึ้น

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888