#ราคาหมู สัตว์ปีก จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่
26/12/21 – 27/12/21

#หมูจีน ราคาจีน ลง
บางที่ ราคาหมูทรงตัวและอาจขยับขึ้นในภาคเหนือ อากาศที่หนาวเย็นทำให้โรงเชือดทำงานลำบาก เทรนน่าจะยืนถึงขยับสูงต่อเนื่องตลอดจนถึงตรุษจีน
อัตราแลกเปลี่ยน 5.24บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคา คงที่
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น บางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ขึ้น
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก
-ไปกัมพูชาวันละ 200 ตัว (หมูขุน)

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 53/2564)
วันพระที่ 27 ธันวาคม 2564

จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลงมาก จากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นในทุกภูมิภาค ส่งผลให้ฟาร์มส่วนใหญ่ต้องเพิ่มยาต้านไวรัสมากขึ้นในกลุ่มที่ยังไม่กระทบ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภคในประเทศ

โดยต้นทุนการผลิตทั้งประเทศจะต้องปรับให้สะท้อนทุกองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ในครั้งต่อไป สำหรับ Q1/2565

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 99
ภาคอีสาน 99
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 98

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 : 3,200 บวก/ลบ 94 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมู สัตว์ปีก จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่
26/12/21 – 27/12/21

#หมูจีน ราคาจีน ลง
บางที่ ราคาหมูทรงตัวและอาจขยับขึ้นในภาคเหนือ อากาศที่หนาวเย็นทำให้โรงเชือดทำงานลำบาก เทรนน่าจะยืนถึงขยับสูงต่อเนื่องตลอดจนถึงตรุษจีน
อัตราแลกเปลี่ยน 5.24บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคา คงที่
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น บางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ขึ้น
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก
-ไปกัมพูชาวันละ 200 ตัว (หมูขุน)

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 53/2564)
วันพระที่ 27 ธันวาคม 2564

จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลงมาก จากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นในทุกภูมิภาค ส่งผลให้ฟาร์มส่วนใหญ่ต้องเพิ่มยาต้านไวรัสมากขึ้นในกลุ่มที่ยังไม่กระทบ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภคในประเทศ

โดยต้นทุนการผลิตทั้งประเทศจะต้องปรับให้สะท้อนทุกองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ในครั้งต่อไป สำหรับ Q1/2565

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 99
ภาคอีสาน 99
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 98

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 : 3,200 บวก/ลบ 94 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

For customer        02-937-4888