Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 03/07/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลง เทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
สาเหตุมาจาก
1. หลังเทศกาลเรือมังกรราคาหมูมีการลดลงตามปกติ บวกกับสภาพอากาศร้อนขึ้น การบริโภคจึงน้อยลง
2. หลังเทศกาลโรงเชือดลดประสิทธิภาพการผลิต เปอร์เซ็นต์เปิดทำงานลดลงถึง 27.7% เทียบกับก่อนเทศกาลลดลง 4%
3.ความต้องการของตลาดไม่ค่อยดีนัก บวกกับภาคตะวันตกเฉียงใต้มี ASF ระบาดเกิดขึ้นใหม่ ทำให้จับขายหมูค่อนข้างเยอะ และทำให้มีปริมาณสต๊อกมากกว่าความต้องการค่อนข้างมาก
แต่ก็ยังมีข่าวดี คือ ปริมาณแม่หมูทั้งประเทศมีการลดลง อาจจะส่งผลต่อหมูจับขายในอีก 10-12 เดือนข้างหน้า ราคาหมูในครึ่งปีหลังของปีหน้าอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในระยะสั้นๆนี้ ราคาหมูผันผวนไม่นิ่ง แต่คาดการณ์ว่าตั้งเเต่ช่วงกลางถึงปลายเดือน 7 ราคาหมูอาจจะเพิ่มขึ้นทีละนิดๆ และเมื่อเข้าเดือน 8-9 ราคาหมูจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ฝ่ายผู้เลี้ยงก็จะเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นมีกำไร

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 500-630 RMB (2,430-3,061 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.86 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
ปิดเทอม

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,400-1,600) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 667ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ทรงตัว
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกรยืนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคในประเทศทรงตัว มีการจับหมูที่ลักลอบเข้าประเทศโดยภาครัฐอย่างเข้มงวด

: ราคาไก่เนื้อ/ไก่สามสาย ราคาทรงตัว
กำลังการบริโภคทรงตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 117.41 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว ลงบางพื้นที่

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่และไก่เนื้อทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนต่อเนื่อง และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 88 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือ กลาง ขึ้น ใต้ราคายืน จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐓ราคาไก่พื้นเมืองยืน จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐣ราคาไข่ไก่ขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว
บทวิเคราะห์
🐖ภาพรวมราคา หมู ไก่ ไข่ ขึ้นเล็กน้อย ค่าเงินกีบอ่อนตัว รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 บาท = 565.13 กีบ
🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ลง
บทวิเคราะห์
1. หมูราคาทรงเพราะตลาดค่อนข้างหนืดเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับเข้าหน้าฝน โดยรวมการขายจะหนืดในช่วงนี้
2. ไก่ราคาขึ้นเพราะผู้บริโภคหันมาเลือกโปรตีนจากไก่และปริมาณไก่ออกสู่ตลาดพอเหมาะกับการบริโภค
3. ไข่ ราคาขึ้นบางเบอร์ เพราะปรับตัวจากราคาที่ตำ่ในช่วงก่อนหน้านี้
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.63 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก ตามด่านทางภาคเหนือ วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 26/2566)
วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2566

ผลผลิตออกสู่ตลาดในทุกภูมิภาคมีปริมาณเพิ่มขึ้น

1. สุกรขุนมีชีวิต : จากการขยายแม่พันธุ์ของภาคบริษัทครบวงจร ในขณะที่รายกลางและย่อยยังกลับมาเลี้ยงไม่เต็มประสิทธิภาพ
2. สินค้าชิ้นส่วนสุกร : ที่รองรับความต้องการของตลาดได้ตรงและสะดวกกว่าการนำสุกรมีชีวิตเข้าชำแหละ ขยายวงกระทบต่อโรงฆ่าชำแหละอย่างหนักด้วยเช่นกัน
3. กระแสเงินสด : กระทบสินเชื่อหมุนเวียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกร ถึงแม้จะมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้วก็ตาม

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นัดหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวลดความเสียหายอุตสาหกรรมสุกรต้นน้ำ

ภาคตะวันตก -รอยืนยันราคา-
ภาคตะวันออก 71-72
ภาคอีสาน 66-68
ภาคเหนือ 70-72
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566: 1,700 บาท บวก/ลบ 72

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

 

For customer        02-937-4888