🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก มีชีวิตหน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 13/06/22 -14/06/22 🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ทรงตัว

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
เนื่องจากแผนการจับขายของบริษัทเลี้ยงหมูขนาดใหญ่มีลดลง ทำให้ผู้ค้าปลายทางมีความต้องการรับหมูเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาจับขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้เลี้ยงหมูพื้นบ้านยังรอดูสถานการณ์ ทำให้บางพื้นที่ราคาหมูจะต่ำทำ โรงเชือดลดการรับซื้อ และหมูในตลาดไม่เพียงพอ

คาดว่าภาพรวมของราคาหมูจะเพิ่มขึ้นแค่ช่วงสั้นๆ เนื่องจากมีความเสี่ยง 4 ข้อ ดังนี้
1.ราคาลูกหมูลดลง
2.หมูที่หุ่นได้มาตรฐานพร้อมจับขายได้ราคาไม่ค่อยดี ราคาต่างกันไม่มาก
3.ฤดูร้อนทำให้โรค ASF ความเสี่ยงสูงขึ้น
4.สต๊อกเนื้อหมูมากกว่าความต้องการของตลาด
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 560-640 RMB (2,895- 3,309THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

1.ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด
2. มีการระบาดของ FMD บางพื้นที่

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 2,000-2,200 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
มีบางพื้นที่ราคาปรับสูงขึ้น ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 24/2565)
วันพระที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพรวมปริมาณสุกรขุนสะสมที่รอออกตลาดเริ่มลดลง โดยส่วนหนึ่งจากภาคใต้สู่ตะวันตกยังมีอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่ลดลง โดยผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับระดับราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในปัจจุบัน และเข้าใจปัญหาผลกระทบทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าพลังงานน้ำมัน ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลก

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ปริมาณสุกรขุนสะสมเริ่มลดลงในทุกภูมิภาค

ข่าวการเปิดตัวของวัคซีน ASF ของ Navetco เวียดนาม สร้างแรงกระตุ้นการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ระดับหนึ่ง ดูได้จากการตื่นตัวหาความรู้เพิ่มเติมกับการสัมมนาที่อุดรธานีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีเกษตรกรรายย่อยครบทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนา

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก มีชีวิตหน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 13/06/22 -14/06/22 🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ทรงตัว

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
เนื่องจากแผนการจับขายของบริษัทเลี้ยงหมูขนาดใหญ่มีลดลง ทำให้ผู้ค้าปลายทางมีความต้องการรับหมูเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาจับขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้เลี้ยงหมูพื้นบ้านยังรอดูสถานการณ์ ทำให้บางพื้นที่ราคาหมูจะต่ำทำ โรงเชือดลดการรับซื้อ และหมูในตลาดไม่เพียงพอ

คาดว่าภาพรวมของราคาหมูจะเพิ่มขึ้นแค่ช่วงสั้นๆ เนื่องจากมีความเสี่ยง 4 ข้อ ดังนี้
1.ราคาลูกหมูลดลง
2.หมูที่หุ่นได้มาตรฐานพร้อมจับขายได้ราคาไม่ค่อยดี ราคาต่างกันไม่มาก
3.ฤดูร้อนทำให้โรค ASF ความเสี่ยงสูงขึ้น
4.สต๊อกเนื้อหมูมากกว่าความต้องการของตลาด
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 560-640 RMB (2,895- 3,309THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

1.ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด
2. มีการระบาดของ FMD บางพื้นที่

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 2,000-2,200 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
มีบางพื้นที่ราคาปรับสูงขึ้น ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไทย (สัปดาห์ที่ 24/2565)
วันพระที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพรวมปริมาณสุกรขุนสะสมที่รอออกตลาดเริ่มลดลง โดยส่วนหนึ่งจากภาคใต้สู่ตะวันตกยังมีอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่ลดลง โดยผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับระดับราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในปัจจุบัน และเข้าใจปัญหาผลกระทบทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าพลังงานน้ำมัน ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลก

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ปริมาณสุกรขุนสะสมเริ่มลดลงในทุกภูมิภาค

ข่าวการเปิดตัวของวัคซีน ASF ของ Navetco เวียดนาม สร้างแรงกระตุ้นการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ระดับหนึ่ง ดูได้จากการตื่นตัวหาความรู้เพิ่มเติมกับการสัมมนาที่อุดรธานีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีเกษตรกรรายย่อยครบทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนา

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888