🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเซียน และไทย 29/05/22 – 30/05/22 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น.

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.เนื่องจากในไตรมาสแรกมีบางฟาร์มจับขายก่อนกำหนด ทำให้ไตรมาสที่สองปริมาณหมูที่จับขายได้ลดลง
2.จากนโยบายเก็บสต๊อกของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้เลี้ยงชะลอการขายเพื่อเก็งกำไรช่วงปลายปี ซึ่งคาดการณ์ว่าสภาวะราคาหมูครึ่งปีหลังจะดี ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จึงเร่งกระบวนการเพิ่มสต๊อกการขาย ทำให้ราคาลูกหมูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบางพื้นที่ราคาลูกหมูเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 600 หยวน/ตัว
3.คาดการณ์ว่าจำนวนแม่หมูผสมในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าจะมีปริมาณหมูเป็นที่จับขายในเดือนมีนาคมปีหน้าจะสูงขึ้น
4.ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงค้าขายไม่ดี ความต้องการเนื้อหมูยังมีปริมาณไม่มาก ราคาหมูจึงยังเพิ่มขึ้นไม่สูงนัก ต้องการอุปสงค์ที่มากขึ้นเพื่อทำให้ราคาหมูดีดตัวขึ้น

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 570-650 RMB (2,907- 3,315THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.10บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 22/2565)
วันพระที่ 30 พฤษภาคม 2565

ปริมาณผลผลิตสุกรยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้สัดส่วนผลผลิตส่วนใหญ่ยังมาจากผู้เลี้ยงรายใหญ่ที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูง

ผู้เลี้ยงรายย่อย รายกลาง ยังคงกังวลเรื่องต้นทุนพันธุ์สุกร และต้นทุนอาหารสัตว์เป็นหลัก สำหรับกรณีการกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้แนวโน้มความต้องการบริโภคจะมีทิศทางบวก หลังช่วงขาลงของโควิด-19 และ การอนุญาตเปิดสถานบันเทิง สำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว 14 จังหวัด ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

 

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเซียน และไทย 29/05/22 – 30/05/22 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น.

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.เนื่องจากในไตรมาสแรกมีบางฟาร์มจับขายก่อนกำหนด ทำให้ไตรมาสที่สองปริมาณหมูที่จับขายได้ลดลง
2.จากนโยบายเก็บสต๊อกของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้เลี้ยงชะลอการขายเพื่อเก็งกำไรช่วงปลายปี ซึ่งคาดการณ์ว่าสภาวะราคาหมูครึ่งปีหลังจะดี ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จึงเร่งกระบวนการเพิ่มสต๊อกการขาย ทำให้ราคาลูกหมูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบางพื้นที่ราคาลูกหมูเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 600 หยวน/ตัว
3.คาดการณ์ว่าจำนวนแม่หมูผสมในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าจะมีปริมาณหมูเป็นที่จับขายในเดือนมีนาคมปีหน้าจะสูงขึ้น
4.ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงค้าขายไม่ดี ความต้องการเนื้อหมูยังมีปริมาณไม่มาก ราคาหมูจึงยังเพิ่มขึ้นไม่สูงนัก ต้องการอุปสงค์ที่มากขึ้นเพื่อทำให้ราคาหมูดีดตัวขึ้น

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 570-650 RMB (2,907- 3,315THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.10บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ยืน
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 22/2565)
วันพระที่ 30 พฤษภาคม 2565

ปริมาณผลผลิตสุกรยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้สัดส่วนผลผลิตส่วนใหญ่ยังมาจากผู้เลี้ยงรายใหญ่ที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูง

ผู้เลี้ยงรายย่อย รายกลาง ยังคงกังวลเรื่องต้นทุนพันธุ์สุกร และต้นทุนอาหารสัตว์เป็นหลัก สำหรับกรณีการกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้แนวโน้มความต้องการบริโภคจะมีทิศทางบวก หลังช่วงขาลงของโควิด-19 และ การอนุญาตเปิดสถานบันเทิง สำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว 14 จังหวัด ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888