🎈 หลักสูตร ที่จัดขึ้นครั้งแรก เฉพาะผู้ทีอยู่ในวงการสัตว์ปีก 🐔🐓🐣

📢 ท่านทราบหรือไม่ !
“ทุกๆ 2-3 ปี ทักษะเดิม 50 % จะนำไปใช้ไม่ได้ ถ้าไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ อีก 10 ปีข้างหน้า ทักษะที่ใช้ได้จะเหลือ 3.125 %” 💯

👉 iTAC Academy เครือเวทโปรดักส์
” เปิดตัว 5 หลักสูตร 5 วิทยากรตัวจริงเสียงจริง ที่จะมา Reskill/Upskill , Relearn / Unlearn “🎉
1️⃣ การบริหารจัดการคนแบบครบวงจร
2️⃣ การจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3️⃣ จัดการอีแวปอย่างไร ให้สัตว์อยู่สบาย
4️⃣ การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของโรค
5️⃣ ข้อจำกัด การใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสัตว์

✅ สำหรับสัตวแพทย์ สัตวบาล ผู้จัดการหรือผู้บริหารฟาร์ม และผู้สนใจทั่วไป ที่ทำงานในแวดวงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)
✅ การเรียน เน้นแบบ Active Learning มี Workshop เป็น 2 Way Communication ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีที่สุด
✅ ทีมงานเครือเวทโปรดักส์ คอยอำนวยความสะดวก ให้การดูแลตลอดทั้งหลักสูตร

👉เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 19.30 น. เริ่มศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

👉ด่วน!! ที่นั่งจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 50 คนเท่านั้น )🎉

📌สนใจ! ติดต่อพนักงานขาย บ. เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จก.
หรือลงทะเบียนรับรายละเอียดผ่าน QR Code
หรือที่ลิงค์ https://forms.gle/JR7j7dyEmsVy5xYi9

# iTACacademy #PoultryHusbandry #CertificateProgram #Reskill #Upskill
#บริหารจัดการคน #เกษตรกรแม่นยำ #SaveCost

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🎈 หลักสูตร ที่จัดขึ้นครั้งแรก เฉพาะผู้ทีอยู่ในวงการสัตว์ปีก 🐔🐓🐣

📢 ท่านทราบหรือไม่ !
“ทุกๆ 2-3 ปี ทักษะเดิม 50 % จะนำไปใช้ไม่ได้ ถ้าไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ อีก 10 ปีข้างหน้า ทักษะที่ใช้ได้จะเหลือ 3.125 %” 💯

👉 iTAC Academy เครือเวทโปรดักส์
” เปิดตัว 5 หลักสูตร 5 วิทยากรตัวจริงเสียงจริง ที่จะมา Reskill/Upskill , Relearn / Unlearn “🎉
1️⃣ การบริหารจัดการคนแบบครบวงจร
2️⃣ การจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3️⃣ จัดการอีแวปอย่างไร ให้สัตว์อยู่สบาย
4️⃣ การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของโรค
5️⃣ ข้อจำกัด การใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสัตว์

✅ สำหรับสัตวแพทย์ สัตวบาล ผู้จัดการหรือผู้บริหารฟาร์ม และผู้สนใจทั่วไป ที่ทำงานในแวดวงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)
✅ การเรียน เน้นแบบ Active Learning มี Workshop เป็น 2 Way Communication ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีที่สุด
✅ ทีมงานเครือเวทโปรดักส์ คอยอำนวยความสะดวก ให้การดูแลตลอดทั้งหลักสูตร

👉เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 19.30 น. เริ่มศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

👉ด่วน!! ที่นั่งจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 50 คนเท่านั้น )🎉

📌สนใจ! ติดต่อพนักงานขาย บ. เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จก.
หรือลงทะเบียนรับรายละเอียดผ่าน QR Code
หรือที่ลิงค์ https://forms.gle/JR7j7dyEmsVy5xYi9

# iTACacademy #PoultryHusbandry #CertificateProgram #Reskill #Upskill
#บริหารจัดการคน #เกษตรกรแม่นยำ #SaveCost

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

 

For customer        02-937-4888