🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 14/05/22-15/05/22🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.แม้ว่าราคาขายหมูจะเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมแล้วก็ยังขาดทุนต่อผู้เลี้ยงอยู่ ผู้เลี้ยงจึงต้องการเก็บขายตอนมี่ราคาดีกว่านี้ อีกทั้งยังมีข่าวประกาศว่ารัฐบาลจะเก็บสต๊อกครั้งที่ 7 ทำให้ผู้เลี้ยงหมูเลือกที่จะชะลอการปล่อยขาย
2.กว่างโจวได้รับผลกระทบจากนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูเข้าออกต่างมณฑล ทำให้ปริมาณหมูในระบบลดลง ราคาหมูจึงเพิ่มขึ้น แต่ผู้บริโภคไม่สามารถรับราคาได้ และอีกเหตุผลมาจากการเพิ่มราคาหลังวันหยุด จึงทำให้การขายของโรงเชือดไม่ค่อยดีและมีแนวโน้มที่จะกดราคารับหมู
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 550-640 RMB (2,810- 3,270 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.14บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ลง
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2565)
วันพระที่ 15 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค

หลังผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก โรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงเริ่มกลับมาเปิดตามปกติ การบริโภคดีขึ้น

ผู้เลี้ยงต่างภูมิภาคมีการปรับสมดุลระหว่างกันและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บาท บวกลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 14/05/22-15/05/22🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.แม้ว่าราคาขายหมูจะเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมแล้วก็ยังขาดทุนต่อผู้เลี้ยงอยู่ ผู้เลี้ยงจึงต้องการเก็บขายตอนมี่ราคาดีกว่านี้ อีกทั้งยังมีข่าวประกาศว่ารัฐบาลจะเก็บสต๊อกครั้งที่ 7 ทำให้ผู้เลี้ยงหมูเลือกที่จะชะลอการปล่อยขาย
2.กว่างโจวได้รับผลกระทบจากนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูเข้าออกต่างมณฑล ทำให้ปริมาณหมูในระบบลดลง ราคาหมูจึงเพิ่มขึ้น แต่ผู้บริโภคไม่สามารถรับราคาได้ และอีกเหตุผลมาจากการเพิ่มราคาหลังวันหยุด จึงทำให้การขายของโรงเชือดไม่ค่อยดีและมีแนวโน้มที่จะกดราคารับหมู
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 550-640 RMB (2,810- 3,270 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.14บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคายืน

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ลง
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 19/2565)
วันพระที่ 15 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค

หลังผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก โรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงเริ่มกลับมาเปิดตามปกติ การบริโภคดีขึ้น

ผู้เลี้ยงต่างภูมิภาคมีการปรับสมดุลระหว่างกันและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บาท บวกลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888