🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 08/05/65 🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจากหลังหยุดยาวในช่วงวันแรงงาน ความต้องการเนื้อหมูของผู้บริโภคลดน้อยลง และมีการปรับตัวของราคาหมูสูงขึ้น ทำให้อัตราการซื้อลดน้อยลงด้วย อีกทั้งปริมาณสต๊อกเนื้อหมูในคลังมีปริมาณเพียงพออยู่แล้ว ทำให้การขายออกและอัตราการเข้าเชือดลดลง คาดว่าอาจจะมีการปรับตัวของราคาหมูขึ้นลงอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 550-640 RMB (2,827- 3,299 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.14บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3. เริ่มเปิดเมืองมากขึ้น

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้น

บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคายืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 18/2565)
วันพระที่ 8 พฤษภาคม 2565

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามามาก

งานสัมมนากระตุ้นผู้เลี้ยงสุกรให้กลับเข้ามาในธุรกิจอีกครั้งคึกคักในหลายพื้นที่ โดยมีสถาบันการเงินของรัฐทั้งธนาคารออมสิน และธกส. ต่างมีโครงการสินเชื่อเพื่อจูงใจผู้เลี้ยงสุกรมากขึ้น

การจัดสัมมนาในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากการประสานงานของปศุสัตว์จังหวัด

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บาท บวกลบ 98 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 08/05/65 🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจากหลังหยุดยาวในช่วงวันแรงงาน ความต้องการเนื้อหมูของผู้บริโภคลดน้อยลง และมีการปรับตัวของราคาหมูสูงขึ้น ทำให้อัตราการซื้อลดน้อยลงด้วย อีกทั้งปริมาณสต๊อกเนื้อหมูในคลังมีปริมาณเพียงพออยู่แล้ว ทำให้การขายออกและอัตราการเข้าเชือดลดลง คาดว่าอาจจะมีการปรับตัวของราคาหมูขึ้นลงอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 550-640 RMB (2,827- 3,299 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.14บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3. เริ่มเปิดเมืองมากขึ้น

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้น

บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคายืน
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 18/2565)
วันพระที่ 8 พฤษภาคม 2565

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามามาก

งานสัมมนากระตุ้นผู้เลี้ยงสุกรให้กลับเข้ามาในธุรกิจอีกครั้งคึกคักในหลายพื้นที่ โดยมีสถาบันการเงินของรัฐทั้งธนาคารออมสิน และธกส. ต่างมีโครงการสินเชื่อเพื่อจูงใจผู้เลี้ยงสุกรมากขึ้น

การจัดสัมมนาในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากการประสานงานของปศุสัตว์จังหวัด

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บาท บวกลบ 98 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888