🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 23/04/65 – 24/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูขยับสูงขึ้นมาไม่มาก อาจสาเหตุหลักมาจาก

1. รัฐบาลเก็บสต๊อกหมูติตต่อกัน 4 ครั้ง สะสมเป็น 158,000ตันเนื้อหมู และเก็บสต๊อกหมูครั้งที่ 5 ก็กำลังจะเริ่ม
2.สถานการณ์ตลาดดีขึ้น แต่ยังคงได้รับผลกระทบการขนส่งที่ยากลำบากจากโควิดอยู่
3.จากผลกระทบราคาหมูต่ำแบบระยะยาว ผู้เลี้ยงหมูจึงขาดทุนหนัก ทำให้ผู้เลี้ยงหมูเริ่มจะโก่งราคา โดยบริษัทใหญ่บางบริษัทเป็นผู้นำในการปรับราคาให้สูงขึ้น รวมไปถึงลดการจับขายลงด้วย
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-500 RMB (2,358 -2,620 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.24บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น

บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคาลง
1.ยังมีโควิดระบาด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 16/2565)
วันพระที่ 24 เมษายน 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาดและต้นทุนการเลี้ยง สภาวะอากาศร้อนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดช้าลง

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่เมื่อ 22 เมษายน หวังฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ปลดล็อกมาตรการเข้าประเทศ ดีเดย์ 1 พฤษภาคม โดยจะเป็นการปรับเต็มรูปแบบของการเปิดประเทศ ยกเลิก “เทสต์แอนด์โก” เป็นการตรวจ ATK พร้อมเปิดเรียนแบบออนไซต์ เป็นปัจจัยบวกเพิ่มความต้องการบริโภค โดยเฉพาะภาคใต้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ปิดประเทศระหว่างกันมากว่า 2 ปี

ภาคตะวันตก 98
ภาคตะวันออก 98
ภาคอีสาน 98
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทย และอาเชียน 23/04/65 – 24/04/65 🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคาขึ้น

ราคาหมูขยับสูงขึ้นมาไม่มาก อาจสาเหตุหลักมาจาก

1. รัฐบาลเก็บสต๊อกหมูติตต่อกัน 4 ครั้ง สะสมเป็น 158,000ตันเนื้อหมู และเก็บสต๊อกหมูครั้งที่ 5 ก็กำลังจะเริ่ม
2.สถานการณ์ตลาดดีขึ้น แต่ยังคงได้รับผลกระทบการขนส่งที่ยากลำบากจากโควิดอยู่
3.จากผลกระทบราคาหมูต่ำแบบระยะยาว ผู้เลี้ยงหมูจึงขาดทุนหนัก ทำให้ผู้เลี้ยงหมูเริ่มจะโก่งราคา โดยบริษัทใหญ่บางบริษัทเป็นผู้นำในการปรับราคาให้สูงขึ้น รวมไปถึงลดการจับขายลงด้วย
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-500 RMB (2,358 -2,620 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.24บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
1. เปิดเมืองมากขึ้น
2.ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น

บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคาลง
1.ยังมีโควิดระบาด
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 16/2565)
วันพระที่ 24 เมษายน 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาดและต้นทุนการเลี้ยง สภาวะอากาศร้อนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดช้าลง

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่เมื่อ 22 เมษายน หวังฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ปลดล็อกมาตรการเข้าประเทศ ดีเดย์ 1 พฤษภาคม โดยจะเป็นการปรับเต็มรูปแบบของการเปิดประเทศ ยกเลิก “เทสต์แอนด์โก” เป็นการตรวจ ATK พร้อมเปิดเรียนแบบออนไซต์ เป็นปัจจัยบวกเพิ่มความต้องการบริโภค โดยเฉพาะภาคใต้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ปิดประเทศระหว่างกันมากว่า 2 ปี

ภาคตะวันตก 98
ภาคตะวันออก 98
ภาคอีสาน 98
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 : 3,200 บาท บวกลบ 92 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888