🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 15/02/22 – 16/02/22🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ราคาลง

ราคาหมูลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยปัจจัยหลัก คือ
หลังตรุษจีน อัตราบริโภคน้อยลง และโรงเชือดยังไม่เปิดทำงานอย่างเต็มที่
รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับราคาหมู บางพื้นที่เริ่มเก็บสต๊อกเนื้อหมู
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-400 RMB (1,536-2,048 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.12บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง บางพื้นที่
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆน่าจะปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงๆ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาดในหมู

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่องโควิด ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
มีผลให้ราคาสุกรขึ้น

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 7/2565)
วันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

พ่อค้าเริ่มมีการใช้ราคาหมูพื้นที่เสี่ยง มากดดันราคาหมูปกติ ส่งผลจิตวิทยากดราคาในพื้นหลักๆ ที่เป็นการจำหน่ายเนื้อสุกรสู่ตลาดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

การแทรกแซงกลไกตลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากทั้งประเทศไม่ปรากฎการขาดแคลน การกล่าวหาว่ามีการกักตุนเนื้อสุกรเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องตอบให้เคลียร์ในสภา 17-18 กุมภาพันธ์นี้

ผู้บริโภคเริ่มซึมซับราคาเนื้อสุกรที่ถูกลง ผู้เลี้ยงยอมรับกลไกตลาดที่ราคาย่อตัวต่อเนื่องถึงแม้จะเริ่มลดลงใกล้ต้นทุนการผลิตที่รวมส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ตาม

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 88
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 93
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,900 บาท บวกลบ 86 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

🐖🐔#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 15/02/22 – 16/02/22🌏

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ราคาลง

ราคาหมูลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยปัจจัยหลัก คือ
หลังตรุษจีน อัตราบริโภคน้อยลง และโรงเชือดยังไม่เปิดทำงานอย่างเต็มที่
รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับราคาหมู บางพื้นที่เริ่มเก็บสต๊อกเนื้อหมู
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 300-400 RMB (1,536-2,048 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.12บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง บางพื้นที่
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆน่าจะปรับขึ้น
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600-1,850 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงๆ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาดในหมู

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่องโควิด ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
มีผลให้ราคาสุกรขึ้น

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 7/2565)
วันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

พ่อค้าเริ่มมีการใช้ราคาหมูพื้นที่เสี่ยง มากดดันราคาหมูปกติ ส่งผลจิตวิทยากดราคาในพื้นหลักๆ ที่เป็นการจำหน่ายเนื้อสุกรสู่ตลาดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

การแทรกแซงกลไกตลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากทั้งประเทศไม่ปรากฎการขาดแคลน การกล่าวหาว่ามีการกักตุนเนื้อสุกรเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องตอบให้เคลียร์ในสภา 17-18 กุมภาพันธ์นี้

ผู้บริโภคเริ่มซึมซับราคาเนื้อสุกรที่ถูกลง ผู้เลี้ยงยอมรับกลไกตลาดที่ราคาย่อตัวต่อเนื่องถึงแม้จะเริ่มลดลงใกล้ต้นทุนการผลิตที่รวมส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ตาม

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 88
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 93
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,900 บาท บวกลบ 86 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888