#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 31/01/22 – 01/02/22

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ราคาลง
ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง และนโยบายขอความร่วมมือฉลองปีใหม่จีนในเมืองที่อยู่ มีมาตการลดการเดินทางกลับบ้านเกิด ยาวๆน่าจะปรับขึ้น
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1709-2,331 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ราคาขึ้น
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆๆน่าจะปรับขึ้น มีเทศกาลตรุษจีน
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคยังไม่กลับมา และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
มีการระบาด โควิดหลายพื้นที่
การบริโภคยังไม่กลับ

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว ลงบางพื้นที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2565)
วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กลไกตลาดทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มวันพระนี้ย่อตัว หลังผ่านเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นผลดีต่อการกระตุ้นการจับจ่าย

คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มแล้ววันนี้ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ จะเป็นปัจจัยบวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ความกระจ่างเรื่อง “การกักตุน” ไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า “โดยหลักกฎหมายหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกักตุน ซึ่งหมายถึงการปฏิเสธการจำหน่าย ทั้งที่มีสินค้าและมีผู้ขอซื้อสินค้าเข้ามาแต่ไม่จำหน่าย”

โดยสภาพจริงทุกจุดจำหน่ายปลีกทั่วประเทศ มีการบริหารการวางสินค้าเนื้อและชิ้นส่วนสุกรตลอดช่วงเวลาจำหน่ายได้อย่างไม่ขาดแคลน

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 102
ภาคอีสาน 102
ภาคเหนือ 104
ภาคใต้ 102

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 : 3,500 บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 31/01/22 – 01/02/22

📈ภาพรวม ราคาทรงตัว

🇨🇳จีน ราคาลง
ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง และนโยบายขอความร่วมมือฉลองปีใหม่จีนในเมืองที่อยู่ มีมาตการลดการเดินทางกลับบ้านเกิด ยาวๆน่าจะปรับขึ้น
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1709-2,331 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.18บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ราคาขึ้น
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ บางเมืองยังมี โควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆๆน่าจะปรับขึ้น มีเทศกาลตรุษจีน
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,600 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.ไม่มีการนำเข้าสุกร
3.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค
4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคา ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคยังไม่กลับมา และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
มีการระบาด โควิดหลายพื้นที่
การบริโภคยังไม่กลับ

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว ลงบางพื้นที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2565)
วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กลไกตลาดทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มวันพระนี้ย่อตัว หลังผ่านเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นผลดีต่อการกระตุ้นการจับจ่าย

คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มแล้ววันนี้ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ จะเป็นปัจจัยบวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ความกระจ่างเรื่อง “การกักตุน” ไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า “โดยหลักกฎหมายหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกักตุน ซึ่งหมายถึงการปฏิเสธการจำหน่าย ทั้งที่มีสินค้าและมีผู้ขอซื้อสินค้าเข้ามาแต่ไม่จำหน่าย”

โดยสภาพจริงทุกจุดจำหน่ายปลีกทั่วประเทศ มีการบริหารการวางสินค้าเนื้อและชิ้นส่วนสุกรตลอดช่วงเวลาจำหน่ายได้อย่างไม่ขาดแคลน

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 102
ภาคอีสาน 102
ภาคเหนือ 104
ภาคใต้ 102

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 : 3,500 บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

 

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888