อัพเดตราคาโคเนื้อ เดือนมกราคม 2565 โดย ASP Ruminant 🇹🇭

ทุกภาคมีแนวโน้มราคาขึ้น อย่างน้อย 2-10%
– ส่วนใหญ่ขายภายในประเทศ
– ส่วนต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ยังส่งออกได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายและขนส่งโค และยังมีผลจากเวียดนามนำเข้าโคมาขุนในประเทศมาก จึงลดการนำเข้าจากประเทศไทย

* ราคาเฉพาะพื้นที่ที่ตัวแทนขายทำการสำรวจมา

หรือติดตามรับชมผ่านช่องทาง Youtube : https://youtu.be/iZ3HqwIo0qA l

#ASPRuminant
#โคเนื้อ #ราคาโคเนื้อ
#BeefCattle

อัพเดตราคาโคเนื้อ เดือนมกราคม 2565 โดย ASP Ruminant 🇹🇭

ทุกภาคมีแนวโน้มราคาขึ้น อย่างน้อย 2-10%
– ส่วนใหญ่ขายภายในประเทศ
– ส่วนต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ยังส่งออกได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายและขนส่งโค และยังมีผลจากเวียดนามนำเข้าโคมาขุนในประเทศมาก จึงลดการนำเข้าจากประเทศไทย

* ราคาเฉพาะพื้นที่ที่ตัวแทนขายทำการสำรวจมา

หรือติดตามรับชมผ่านช่องทาง Youtube : https://youtu.be/iZ3HqwIo0qA l

#ASPRuminant
#โคเนื้อ #ราคาโคเนื้อ
#BeefCattle

For customer        02-937-4888