fbpx

### Update ASF Vaccine วัคซีนอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั่วโลก #### โดย เครือเวทโปรดักส์
วันที่ 11 / 01 / 2022
ความคืบหน้า วัคซีน ASF ของเวียดนาม (10 มกราคม 2022)
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ของเวียตนาม ได้มอบหมายให้ 2 บริษัท ทำการวิจัยและผลิตวัคซีน ASF เมื่อ ธันวาคม 2021 ชึ่งเสร็จสิ้นการทดลองขั้นสุดท้าย กำลังเตรียมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
1 Navetco Vietnam Central Veterinary Medicine JSC (Navetco) ได้พัฒนาวัคซีน ASF จากสายพันธุ์ G-delta I 177L ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่าสุกรปลอดภัยเมื่อให้วัคซีนในโดสที่สูงกว่าปริมาณภูมิคุ้มกันขั้นต่ำ 104 เท่า นอกจากนี้ยังทดสอบการกลายพันธุ์ของวัคซีน พบว่าไม่แสดงสัญญาณในทุกการเปลี่ยนถ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน passage ที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสถียรของ G-delta I 177 L
2 Dabaco Group JSC ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มสุกรที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน เสียหาย 100% ใน 21 วันหลังจากได้รับเชื้อ และสุกรที่ได้รับวัคซีนสามารถผลิตแอนติบอดีได้
กรมปศุสัตว์เวียตนามและ Navetco คาดว่าวัคซีนจะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2022

For customer        02-937-4888