#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 09/01/22 – 10/01/22

#หมูจีน ราคาลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,827-2,349 THB)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.27 บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคาขึ้นบางพื้นที่
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ขึ้น
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
– ไม่มี

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 2/2565)
วันพระที่ 10 มกราคม 2565

ภาครัฐ สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) พร้อมช่วยกันฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วถึง

โดยการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศยังไม่ถึงจุดจำเป็นเนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบทั้งห่วงโซ่

แนวโน้มตลาดหลังจากสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มทรงตัว หลังผู้บริโภคบริหารจัดการอาหารโปรตีนได้ดีขึ้น

โครงสร้างราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรมีการประชุมระหว่างสัปดาห์ โดยผู้ค้าปลีก ค้าส่งเห็นชอบโครงสร้างราคาในแต่ละช่วง ที่จะไม่ไปเพิ่มภาระผู้บริโภคปลายทางมากนัก

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

#ราคาหมู #ราคาไก่ สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย ประจำวันที่ 09/01/22 – 10/01/22

#หมูจีน ราคาลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,827-2,349 THB)
อัตราแลกเปลี่ยน 5.27 บาท/หยวน

#หมูเวียดนาม ราคาขึ้นบางพื้นที่
มีการ คลาย Lockdown
เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ ภาคบางเมืองยังมี โควิดระบาด กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา
ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 1,500บาท.ต่อตัว
(1บาท = 720ดอง )

#หมูกัมพูชา ขึ้น
1.ช่วงนี้มีการระบาดของASFอีก
2.การนำเข้าลดลง
3.เปิดร้านอาหารได้
4.ผลจากASFทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

#หมูเมียนมาร์ ราคา ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

#หมูลาว ขึ้น
มีการ โควิดหลายพื้นที่
แต่การบริโภคยังไม่กลับ

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
– ไม่มี

เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 2/2565)
วันพระที่ 10 มกราคม 2565

ภาครัฐ สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) พร้อมช่วยกันฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วถึง

โดยการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศยังไม่ถึงจุดจำเป็นเนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบทั้งห่วงโซ่

แนวโน้มตลาดหลังจากสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มทรงตัว หลังผู้บริโภคบริหารจัดการอาหารโปรตีนได้ดีขึ้น

โครงสร้างราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรมีการประชุมระหว่างสัปดาห์ โดยผู้ค้าปลีก ค้าส่งเห็นชอบโครงสร้างราคาในแต่ละช่วง ที่จะไม่ไปเพิ่มภาระผู้บริโภคปลายทางมากนัก

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

ที่มาราคาสุกรไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888