#เลี้ยงไก่ยังไง? ให้ปลอดยาปฏิชีวนะ ! By : ทีมวิชาการไอแทค

การเลี้ยงไก่ในปัจจุบันหลังจากที่มีการแบนการใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็น growth promotors(AGPs)และใช้เมื่อมีความจำเป็นในการรักษาโรคเท่านั้น เนื่องจากความใส่ใจในประเด็นของ public health ในเรื่องของการเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อโรคต่างๆ

จากเหตุผลดังกล่าวในการเลี้ยงไก่ให้ได้ประสิทธิภาพดีและปลอดจากโรค นอกจากการให้ความสำคัญในเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการให้วัคซีนในการป้องกันโรคแล้ว การทำให้ไก่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคมีความสำคัญ โดยปราการด่านป้องกันโรคที่สำคัญคือ gut health หรือสุขภาพของระบบทางเดินอาหารไก่

ดังนั้นควรมีการปรับสภาพแวดล้อมทางเดินอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้เชื้อที่ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้ง probiotic หรือกรดอินทรีย์ต่างๆที่ให้ไก่กินเพื่อปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

 

รูป การให้สารเสริมชนิดต่างๆผ่านทางระบบน้ำในโรงเรือน

นอกจากระบบทางเดินอาหารแล้ว ระบบทางเดินหายใจก็เป็นอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญในการเลี้ยง จากการเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน เราสามารถใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆที่ให้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรค มาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้

CategoryArticle

#เลี้ยงไก่ยังไง? ให้ปลอดยาปฏิชีวนะ ! By : ทีมวิชาการไอแทค

การเลี้ยงไก่ในปัจจุบันหลังจากที่มีการแบนการใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็น growth promotors(AGPs)และใช้เมื่อมีความจำเป็นในการรักษาโรคเท่านั้น เนื่องจากความใส่ใจในประเด็นของ public health ในเรื่องของการเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อโรคต่างๆ

จากเหตุผลดังกล่าวในการเลี้ยงไก่ให้ได้ประสิทธิภาพดีและปลอดจากโรค นอกจากการให้ความสำคัญในเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการให้วัคซีนในการป้องกันโรคแล้ว การทำให้ไก่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคมีความสำคัญ โดยปราการด่านป้องกันโรคที่สำคัญคือ gut health หรือสุขภาพของระบบทางเดินอาหารไก่

ดังนั้นควรมีการปรับสภาพแวดล้อมทางเดินอาหารให้เหมาะสม เพื่อให้เชื้อที่ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้ง probiotic หรือกรดอินทรีย์ต่างๆที่ให้ไก่กินเพื่อปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

รูป การให้สารเสริมชนิดต่างๆผ่านทางระบบน้ำในโรงเรือน

นอกจากระบบทางเดินอาหารแล้ว ระบบทางเดินหายใจก็เป็นอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญในการเลี้ยง จากการเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน เราสามารถใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆที่ให้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรค มาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้

CategoryiTAC, Article

For customer        02-937-4888