Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 24/08/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนตกหนัก ทำให้การขนส่งหมูเป็นยากลำบากขึ้น ส่งผลให้จำนวนหมูจับขายลดลง โรงเชือดรับหมูเข้าได้ยากขึ้นและจำนวนหมูถึงโรงเชือดน้อยลง
คาดว่าราคาหมูในภายหน้าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลดีต่อต่อราคาหมู อาทิเช่น สภาพอากาศเย็นลง ใกล้ช่วงเปิดเทอมปลายเดือนสิงหาคม และใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์ หลายที่มีการจัดเลี้ยงฉลองสอบเข้ามหาลัย กระตุ้นการบริโภคของตลาด ตอนนี้จับขายหมูเป็นได้กำไรเฉลี่ย 718.5 บาท/ตัว
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-580 RMB (2,155-2,778 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.79 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
มีหมูลักลอบเข้าตามชายแดน ลาว เขมร

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,500-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ด่อง)

🇰🇭 หมูกัมพูชา ยืน
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกร ยืน
: ราคาไก่เนื้อและไก่สามสาย ราคายืน
(แต่ค่าเงิน riel อ่อนตัวลง ทำให้ราคาแปลงเป็นบาทแล้ว ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว)
: ราคาปศุสัตว์ปรับฐานราคายืน
จากราคาที่ลงมาต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณ supply ในประเทศยังคงที่
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 118.67 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่และไก่เนื้อ ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนลงมากๆ จากการเปลี่ยนระบบการใช้ธนบัตรเงินสด และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 106 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ลง
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือยืน กลางลง และใต้ลง ยังมีการลับลอบนำเข้าหมูตามชายแดนลาว – ไทย
มีหมูกล่องเข้าตามชายแดน
🐓ราคาไก่สามสายลง
🐣ราคาไข่ไก่ลง
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 611 กีบ : 1 บาท

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว

บทวิเคราะห์
1. หมูราคาทรงตัวเพราะตลาดหนืด demand ลดลง เเละจากราคาที่ลงมาอย่างต่อเนื่องจึงยืนราคาไว้ 2. ไก่ราคาทรงตัวเพราะราคาปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 3. ไข่ ราคาขึ้น เพราะ ปรับตัวขึ้นมาจากราคาที่ลงไปต่ำ และช่วงฝนชุก ผู้บริโภคต้องมีการสำรองอาหารในบ้านไข่คือทางเลือกแรกๆ
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.62 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มีการส่งออก

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

#### รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 34/2566) ####
วันพระที่ 24 สิงหาคม 2566

ตลาดมีทิศทางดีต่อเนื่อง 3 วันพระติดต่อ วันพระนี้ตะวันตก ตะวันออก อีสาน ปรับบวก 2-4 บาทต่อกิโลกรัม หลายภูมิภาคไม่มีผลผลิตส่วนเกิน ตลาดเข้าสู่สภาวะปกติ กลุ่มฟาร์มครบวงจรผลักดันราคาขึ้นตามเหตุปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อลดความสูญเสียการขายต่ำกว่าต้นทุนของทั้งระบบ

DSI จะแถลงความคืบหน้าคดีหมูเถื่อน 25 สิงหาคม เวลา 14.00 น. (FB Live : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ปัจจุบันเริ่มมีการทะยอยสอบ Pork Shop ต้องสงสัย ที่มีผู้ส่งเบาะแสไปมากขึ้น

ภาคตะวันตก 68-70
ภาคตะวันออก 70-72
ภาคอีสาน 68-70
ภาคเหนือ 68-70
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566: 1,400 บาท บวก/ลบ 66

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

For customer        02-937-4888