Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 16/08/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
ปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม หมูในตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอ ขาดการอุปทานเป็นชั่วคราว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่
ทว่าก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลทางลบต่อราคาหมูด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นทำให้กำลังเนื้อหมูของประชาชนลดลง และเนื้อหมูในโกดังแช่แข็งมีปริมาณค่อนข้างเพียงพอ คาดว่าราคาหมูจะเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ด้วยการบริโภคที่กลับมาดีขึ้นก่อนวันไหว้พระจันทร์
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-580 RMB (2,187 -2,818 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.86 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
มีหมูลักลอบเข้าตามชายแดน ลาว เขมร

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,500-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ด่อง)

🇰🇭 หมูกัมพูชา ลง
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกร ลง
ราคาลง จากที่มีการนำหมูเข้าตามชายแดน ทำให้ฟาร์มขายหมูออกต่อเนื่อง
กังวลเรื่องราคาลงที่จะกระทบมากขึ้น

: ราคาไก่เนื้อ ราคาลง
ส่วน ไก่สามสาย ราคาขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว
เนื่องจากมีปริมาณ Supply ในประเทศน้อย
และราคาอ้างอิงจากเวียดนามที่ปรับตัวสูงขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 116.9 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่และไก่เนื้อ ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนลงมากๆ จากการเปลี่ยนระบบการใช้ธนบัตรเงินสด และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 102 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ลง
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือยืน กลางลง และใต้ลง ยังมีการลับลอบนำเข้าหมูตามชายแดนลาว – ไทย
🐓ราคาไก่สามสายลง
🐣ราคาไข่ไก่ยืน
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 594.5กีบ : 1 บาท

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่

บทวิเคราะห์
1. หมูราคาทรงตัวเพราะตลาดหนืด demand ลดลง เเละจากราคาที่ลงมาอย่างต่อเนื่องจึงยืนราคาไว้ 2. ไก่ราคาทรงตัวเพราะราคาปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 3. ไข่ ราคาลง เพราะ ดีดตัวขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเรียน แต่ความต้องการที่แท้จริงไม่ได้มากตามราคาจึงลง
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.62 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/2566)
วันพระที่ 16 สิงหาคม 2566

ตลาดมีทิศทางดีต่อเนื่อง ตะวันตก ตะวันออก อีสาน ปรับบวก 2 บาทต่อกิโลกรัม

ทูตเกษตรบราซิลแจงสมาคมชัดเจนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ไม่มีการส่งสินค้าสุกรเข้าไทยมาอีกช่วง 6 เดือนย้อนหลัง แจ้งผู้ส่งออกบราซิลชัดเจนประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า โดยทูตเกษตรบราซิลติดตามการลักลอบอย่างใกล้ชิด หลังถอดบาร์โค้ดสินค้าเนื้อสุกรบราซิลในประเทศไทยส่วนหนึ่งระบุปลายทางเป็นประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ ต้องสืบค้นเส้นทางทุจริตของกระบวนการแปลงสัญชาติกันต่อเพื่อแจ้งเบาะแสดำเนินดคีต่อให้ DSI

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเตรียมยกระดับแจ้งสถานทูตอื่นๆ ในประเทศไทยในลักษณะเดียวกันกับสถานทูตบราซิล พร้อมทั้งแจ้งองค์กรระหว่างประเทศด้านอาหารและเกษตรเพิ่มเติม

อนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร Pig Board คาดการต้นทุนการเลี้ยงสุกรปรับลงแรงตามคาด ไตรมาสที่ 3/2566 ประเภทซื้อลูกสุกรเข้าขุนเป็น 80.79 บาทต่อกิโลกรัม ผลจากราคาลูกสุกรพันธุ์ปรับลงแรงตามราคาสุกรขุน

ภาคตะวันตก 66-68
ภาคตะวันออก 68-70
ภาคอีสาน 66-68
ภาคเหนือ 68-70
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566: 1,400 บาท บวก/ลบ 64

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

และเรียนเชิญสัมนา Hot Issue‼️ วิกฤตเอลนิโญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

พบกับงานสัมมนา “# เอลนิโญ่ ” ที่จะมาถกสารพัดปัญหา โรค ต้นทุน ราคา ตลาด
🔥 มหัตภัยเอลนิโญ่แล้งที่สุดและยาวนานที่สุด กระทบกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในวงกว้าง
💰 ต้นทุนปศุสัตว์สูงขึ้น ราคาตลาดต่ำแล้วต่ำอีก ทำอย่างไรถึงจะอยู่ได้แบบยั่งยืนในวิกฤตนี้
🌽 วัตถุดิบขาดแคลน ชาวปศุสัตว์จะปรับตัวกันอย่างไร เพื่อให้ไปต่อได้
📌24 ส.ค. 2566 ตั้งแต่ 9.30น. เป็นต้นไป
“เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ที่วัดผลได้ด้วย ROI”
ลงทะเบียนได้เลย

For customer        02-937-4888