Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 09/08/23🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
จากสภาพตลาดที่มีการขาดทุนมานาน ผู้เลี้ยงหมูพยายามจึงปรับตัวโดยการเพิ่มราคาขายและชะลอการขายในช่วงราคาดี ร่วมกับปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการขนส่งหมูข้ามเขตพื้นที่เมืองที่ยากขึ้น ทำให้อุปทานหมูน้อยลง
แต่คาดว่าราคาหมูในอนาคตอาจจะเป็นแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในระยะสั้นๆ เนื่องจากแนวโน้มราคาหมูที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างขึ้นมารวดเร็ว ผู้บริโภคตามราคาไม่ทันและมีอารมณ์ขัดแย้งกัน ออเดอร์ของโรงเชือดเองก็ยังไม่มาก และจำนวนโรงเชือดที่เปิดทำงานยังอยู่ในระดับต่ำ และโรงเชือดเองก็รับหมูในราคาสูงไม่มากอีกด้วย
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-580 RMB (2,187 -2,818 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.79 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
มีหมูลักลอบเข้าตามชายแดน ลาว เขมร

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,600-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกร ยืน
ราคาทรงตัว จากที่มีภาวะการลงราคามา 2 สัปดาห์
เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศทรงตัว ปรับตัวจากผลกระทบการนำหมูเข้าจากชายแดนไทย
: ราคาไก่เนื้อ/ไก่สามสาย ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
กำลังการบริโภคทรงตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 118.11 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว ลง บางพื้นที่
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่ยังทรงๆแต่ไก่เนื้อ ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนลงมากๆ จากการเปลี่ยนระบบการใช้ธนบัตรเงินสด และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 97 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ลง
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือ ภาคกลางยืน และใต้ราคาลง
🐓ราคาไก่พื้นเมืองลง
🐣ราคาไข่ไก่ขึ้น
บทวิเคราะห์
🐖 มีหมูรักลอบจากชายแดนไทยลาว
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 591 กีบ : 1 บาท

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว ลงบางพื้นที่

บทวิเคราะห์
1. หมูราคาลงเพราะตลาดหนืด demand ลดลงอีกทั้งพายุเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้กำลังซื้อลดลงชัดเจน และลูกค้ารีบเทขายออก จากประสบการณ์หน้าฝน asf จะก่อความเสียหายหนักในช่วงน้ำหลาก 2. ไก่ราคาปรับลงเพราะราคาปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 3. ไข่ ราคาขึ้นเพราะ เปิดเทอมทำให้มีความต้องการมากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.63 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 32/2566)

วันพระที่ 9 สิงหาคม 2566
ตลาดมีทิศทางดีต่อเนื่อง การซื้อขายจริงปรับฐานราคาขึ้น 2-4 บาทต่อกิโลกรัมทุกภูมิภาค แม้รายงานแต่ละภูมิภาคยังรายงานราคาที่ทรงตัว สัปดาห์นี้ DSI สอบสายเรืออีก 7-8 ราย ที่ผ่านมามีการพบหลักฐานการแก้ไขข้อมูล HS Code 0203 หมูแช่แข็ง เป็นปลาแช่แข็ง HS Code 0303 ของเจ้าหน้าที่ เข้าข่ายความผิดต่อหน้าที่ราชการ ที่จะต้องนำสืบต่อไป

คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร PIG BOARD นัดประชุม 16 สิงหาคม 2566 คาดการณ์ไตรมาส 3/2566 คาดว่าต้นทุนเฉลี่ยทั้งไตรมาสจะอยู่ที่ 86-88 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาลูกสุกรพันธุ์ที่ลดลงตามราคาสุกรขุน

ภาคตะวันตก 66
ภาคตะวันออก 66-68
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 68-70
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566: 1,400 บาท บวก/ลบ 62

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

 

For customer        02-937-4888