Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 02/08/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
ในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมฟาร์มขนาดใหญ่หลายฟาร์มจับขายหมูเป็นสำเร็จตามแผนการจับขาย ทำให้อุปทานหมูเป็นในตลาดช้าลง หมูใหญ่ขาดตลาดเป็นระยะสั้นๆชั่วคราว บวกกับสภาพตลาดที่ขาดทุนมานานและมีความคิดอยากจะดึงราคาขึ้น อีกทั้งผลกระทบของพายุทำให้การขนส่งลำบากมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้
แต่ถึงกระนั้นด้วยปริมาณการบริโภคก็ยังคงน้อยกว่าปริมาณอุปทานโดยรวมอยู่ดี คาดว่าราคาหมูมีแนวโน้มจะลดลงอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-580 RMB (2,155 -2,778 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.79 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
มีหมูลักลอบเข้าตามชายแดน ลาว เขมร

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,600-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกร ลง
สาเหตุจากข่าวหมูไทยเข้าชายแดนกัมพูชา ทำให้ผู้เลี้ยงย่อย เร่งขายหมูออกตลาดมากขึ้น
และผู้เลี้ยงรายใหญ่ เริ่มระบายหมูออกมากขึ้น

: ราคาไก่เนื้อ/ไก่สามสาย ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
กำลังการบริโภคทรงตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 120 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว ลง บางพื้นที่
บทวิเคราะห์
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่ยังทรงๆแต่ไก่เนื้อ ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนลงมากๆ จากการเปลี่ยนระบบการใช้ธนบัตรเงินสด และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 97 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ลง
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือ กลาง และใต้ราคาลง
🐓ราคาไก่พื้นเมืองลง
🐣ราคาไข่ไก่ขึ้น
บทวิเคราะห์
🐖 รัฐควบคุมราคาปศุสัตว์ ไม่อนุญาตนำเข้าสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 597 กีบ : 1 บาท

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว ลงบางพื้นที่

บทวิเคราะห์
1. หมูราคาลงเพราะตลาดหนืด demand ลดลงอีกทั้งพายุเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้กำลังซื้อลดลงชัดเจน 2. ไก่ราคาปรับขึ้นเพราะผู้บริโภคหันมาเลือกโปรตีนจากไก่ยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นๆและปริมาณสมดุลกับการบริโภค
3. ไข่ ราคาขึ้นเบอร์เล็กส่วนเบอร์ใหญ่ราคาลงเพราะการบริโภคตกลง ประกอบกับอยู่ในช่วงปิดเทอม จะมีความต้องการไข่เบอร์เล็กมากกว่าเบอร์ใหญ่
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.63 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 31/2566)
วันพระที่ 1 สิงหาคม 2566

ตลาดมีทิศทางดีขึ้น การซื้อขายจริงมีฐานราคาปรับขึ้นเล็กน้อยในหลายภูมิภาค แม้รายงานแต่ละภูมิภาคยังรายงานราคาที่ทรงตัว

สายเรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสาวถึงขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าสุกร โดย DSI จะมีการเรียกประชุมกรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม เพื่อกำหนดวันทำลายสินค้าของกลาง ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสภาพของกลางเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้แล้ว

ภาคตะวันตก 62
ภาคตะวันออก 68-70
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 70-72
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566: 1,400 บาท บวก/ลบ 62

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

Categoryราคา, Article

For customer        02-937-4888