Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 25/07/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
ราคาหมูในแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน มณฑลที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นในทั้งประเทศจีนมีทั้งหมด 21 มณฑล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยเพิ่มขึ้น 0.048-1.104 บาท/กก. มณฑลที่แนวโน้มลดลงมีทั้งหมด 4 มณฑล ได้แก่ เจ้อเจียง เจียงซี ซานซี และมองโกเลียใน โดยลดลง 0.048-2.304 บาท/กก. และยังมีมณฑลที่แนวโน้มคงที่มีอีก 6 มณฑล
จากการที่รัฐบาลประกาศเก็บเนื้อหมูเข้าห้องเย็นครั้งที่สอง มีหลายพื้นที่ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหมูและโรงเชือดกลับมาเปิดทำการมากยิ่งขึ้น
แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลทางลบต่อราคาสุกร ได้แก่ สภาพอากาศร้อน อุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลดลงส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของราคาหมูเป็นไปอย่างล่าช้า
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-580 RMB (2,160-2,784 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.80 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ลง
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว
มีหมูลักลอบเข้าตามชายแดน

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,600-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกร ลง
สาเหตุจากข่าวหมูไทยเข้าชายแดนกัมพูชา ทำให้ผู้เลี้ยงย่อย เร่งขายหมูออกตลาดมากขึ้น
และผู้เลี้ยงรายใหญ่ เริ่มระบายหมูออกมากขึ้น

: ราคาไก่เนื้อ/ไก่สามสาย ราคาขึ้น
กำลังการบริโภคทรงตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 119.7 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ลง

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูราคาไข่ไก่และไก่เนื้อปรับตัวลง เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนต่อเนื่อง และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 95 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
💠บทวิเคราะห์
🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคาเหนือ กลาง และใต้ราคาลง
🐓ราคาไก่พื้นเมืองลง
🐣ราคาไข่ไก่ขึ้น
บทวิเคราะห์🐖 ค่าเงินกีบยังอ่อนตัว รัฐควบคุมราคาปศุสัตว์ ไม่อนุญาตนำเข้าสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 587.13 กีบ : 1 บาท

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ลง
บทวิเคราะห์
บทวิเคราะห์
1. หมูราคาลงเพราะตลาดหนืด demand ลดลง
2. ไก่ราคาปรับขึ้นเพราะผู้บริโภคหันมาเลือกโปรตีนจากไก่ยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นๆและปริมาณสมดุลกับการบริโภค
3. ไข่ ราคาลงเพราะการบริโภคลดลง ประกอบกับอยู่ในช่วงปิดเทอม
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.63 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 30/2566)
วันพระที่ 25 กรกฎาคม 2566

สภาวะตลาดซื้อขายสุกรขุนยังคงทรงตัวทุกภูมิภาค โดยสัปดาห์นี้บางพื้นที่สุกรขุนขนาด Oversize ลดลง ทิศทางราคามีแนวโน้มดี การส่งออกประเทศรอบบ้านสัปดาห์นี้ดีขึ้นหลังกัมพูชาผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว

DSI ยังคงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบเข้าสอบปากคำ ใกล้ตัวนายทุนเบื้องหลัง โดยจะมีการนำกฎหมายฟอกเงินมาลงโทษผู้กระทำความผิดเพิ่มจากความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร

ภาคตะวันตก 62
ภาคตะวันออก 68-70
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 70-72
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566: 1,400 บาท บวก/ลบ 62

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

For customer        02-937-4888