Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 5/4/23🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
ราคาหมูลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
สาเหตุมาจาก
ณ ตอนนี้ ปริมาณหมูในตลาดมีจำนวนมากกว่าความต้องการบริโภค อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การจับจ่ายของประชาชนจึงยังไม่มากนัก รวมไปถึงสภาวะอุณหภูมิที่สูงและชื้นก่อนเข้าฤดูร้อนจีนยังส่งผลต่อการบริโภคเนื้อหมูที่ลดลงอีกด้วย
ภาพรวมของราคาหมูภาคเหนือดูค่อนข้างสูงกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากภาคเหนือฝนตกเยอะขึ้น ส่งผลต่อการจัดซื้อที่ต้องการหมูมากขึ้นและยากขึ้นในข่วงก่อนเทศกาลเชงเม้ง แนวโน้มการจับขายของผู้เลี้ยงหมูหลังบ้านยังมีไม่มาก สวนทางกับกลุ่มบริษัทผู้เลี้ยงหมูที่ลดปริมาณจับขายเพื่อบังคับให้ราคาเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าราคาหมูจะเพิ่มขึ้นทันทีในวันพรุ่งนี้ (วันเชงเม้ง) ทว่าราคาที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่
ส่วนราคาหมูภาคใต้มีทิศทางเพิ่มตามราคาหมูภาคเหนือ จังหวะการจับขายของกลุ่มบริษัทผู้เลี้ยงหมูที่อยู่ภาคใต้ถือว่าปกติ ด้านการบริโภคได้รับผลเชิงบวกจากเทศกาลเชงเม้ง ทำให้ความต้องการและปริมาณเข้าเชือดเพิ่มขึ้น ทว่าอุปสงค์ยังน้อยกว่าอุปทาน จึงทำให้ตลาดอาจจะเพิ่มราคาได้อย่างมีข้อจำกัด
โดยสรุปราคาหมูในช่วงนี้มีทิศทางจะขึ้นเล็กน้อยในอัตราคงที่
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 580-630RMB (2,888-3,137 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.98บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว ลงบางพื้นที่
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค ที่ยังไม่มาก
เศรษฐกิจเวียดนามยังไม่ดี นักท่องเที่ยวยังไม่มาตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย
ยังมีโรคระบาดในบางพื้นที่
บริเวณชายแดนจีน- เวียดนาม ไม่มีการส่งออกหมู
ปิดเทอม
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,500-1,700) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 687ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
: ราคาสุกร ขยับขึ้น (200riel) 1-2 บาทจากพระที่แล้ว (ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำลังการบริโภคสูงขึ้น)
ยังพบการนำเข้าหมูจากนอกพื้นที่ เข้ามาปริมาณมาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 119.25 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูทรงตัว ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ก็ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 84 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
-ราคาสุกรขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว
ราคาสุกรภาคเหนือปรับขึ้น ราคาภาคกลางและใต้ไปรับลง การลักลอบขนหมูเถื่อน ตามตะเข็บชายแดนลาว-กัมพูชายังมีต่อเนื่อง
🐓ราคาไก่พื้นเมืองยืน จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐣ราคาไข่ไก่ยืน จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐖รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน( อัตราแลกเปลี่ยน 1บาท= 510.42 กีบ)
🎈หมายเหตุ
ราคาหมู สปป ลาว ค่อนข้างเหวี่ยง
ภาคเหนือราคาขึ้น แต่ภาคใต้ราคาร่วงจากมีหมูเถื่อนจากกัมภูชา ทะลักเข้ามา

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว บางพื้นที่ขึ้น
1. หมูทิศทางปรับขึ้น จากปริมาณหมูมีน้อย
2. ไก่ราคาปรับลง จากที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
3. ไข่ ปรับลง ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาววัน อีสเทอร์ โรงเรียนและราชการปิด
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1เปโซ:0.62บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2566)
วันพระที่ 5 เมษายน 2566

สภาวะการค้าสุกรขุนทุกพื้นที่ราคายืนแข็ง แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ปัญหาเดิมๆ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้วงการสุกรไทยอยู่ได้ประกอบด้วย

1) ขจัดปัญหาซัพพลายส่วนเกินจากหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้า
2) ผลักดันการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไม่ให้เหลื่อมล้ำตลอดห่วงโซ่
3) จี้ภาครัฐเรื่องราคาที่สูงเกินจริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ทั้งกลุ่มพลังงาน และโปรตีน

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่ง มองประเด็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ(ข้อ 3)ที่อยู่ในวิสัยที่แก้ได้ จะทำให้ต้นทุนการเลื้ยงสุกรกลุ่มที่ซื้อลูกสุกรพันธุ์เข้าขุน จะลดต้นทุนลงได้ทันที 30% อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสุกรอาเซียน จะลดโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้าได้ เช่นกัน

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86-88
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 : 2,200 บาท บวก/ลบ 84

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888