Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 21/3/23🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
สาเหตุมาจาก
ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นได้รับผลกระทบมาจากการขนส่งที่ยากขึ้น เพราะสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงและมีฝนตกในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ซึ่งราคาหมูที่ลดลงนี้กระตุ้นการบริโภค ทำให้ความต้องการมากขึ้นเล็กน้อย ส่งผลราคาหมูเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย
ในบางพื้นที่เกิดโรคระบาดทำให้ต้องจับขายหมูก่อนเวลาที่กำหนดจับขาย ผู้เลี้ยงหมูมีแนวโน้มการจับขายหมูมากขึ้น โรงเชือดซื้อหมูเข้าเชือดได้ง่ายขึ้น เปอร์เซ็นต์โรงเชือดเปิดทำงานเทียบกับเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น
คาดการณ์ว่าในช่วงเวลาสั้นๆนี้ ราคาหมูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 610-680RMB (3,007-3,352 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.93 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค ที่ยังไม่มาก
เศรษฐกิจเวียดนามยังไม่ดี
ยังมีโรคระบาดในบางพื้นที่
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,500-1,800 ) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 690 ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
: ราคาสุกร ปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว
มีประกาศจากหน่วยงานรัฐ ให้ปรับราคาขึ้น 2 รอบ ในสัปดาห์นี้ (รวมเป็น 600 riel) จากภาวะราคาต้นทุน และการอัพเดทราคาขายจริงในพื้นที่
: มีหลายพื้นที่เจอโรคระบาด
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 119 riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูทรงตัว ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ก็ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

อัตราแลกเปลี่ยน 84 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
-ราคาสุกรทรงตัว จากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีการลักลอบขนหมูข้ามเส้นทางธรรมชาติ จากแนวชายแดนกัมพูชา-ลาว ทางภาคใต้ของประเทศลาว
-รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
( อัตราแลกเปลี่ยน 1บาท= 503 กีบ)

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว
1. ราคาสุกรยังคงทรงๆตัว แม้ว่าประชากรหมูยังไม่กลับมาเท่าเดิมก่อน asf แต่มีการนำหมูเข้ามา
2. ราคาไก่เนื้ออ่อนลงมา เพราะการนำเข้ามาเช่นเดียวกับสุกร
3. ราคาไก่ และไข่ ลงมาในช่วงนี้เพราะราคาอาหารจากประมง ราคาถูกลง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1เปโซ:0.62บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดไทยสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 12/2566)
วันพระที่ 21 มีนาคม 2566

สภาวะการค้าสุกรขุนระหว่างวันพระที่แล้ว ทุกพื้นที่ปรับฐานราคายืนแข็ง และปรับบวกขึ้นในบางพื้นที่ แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง

ในขณะที่กลยุทธ์การ Balance Part ของห้างค้าปลีก ค้าส่ง ปรับลดสัดส่วนราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง(สะโพก หัวไหล่)อยู่ในระดับประมาณ 1.6 เท่าของราคาสุกรขุนจากเดิมประมาณ 1.8 เท่า แต่เพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนพรีเมี่ยม สามชั้น สันคอ อยู่ในระดับประมาณ 2.5-2.8 โดยสันนอก สันใน อยู่ในระดับประมาณ 2.2-2.3 เท่าของราคาสุกรขุน

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 : 2,200 บาท บวก/ลบ 84

Live Pig Market Report in Thailand (Week of 12/2023)

Buddhist holy day March 21,2023

The trading conditions of pigs fattening during the previous Buddhist holy day in all areas were adjusted to a strong price correction and an increase in some areas. Meanwhile, farm prices are still lower than the cost of farming.

Meanwhile, the balance part strategy of retail and wholesale stores reduced the retail price of red meat (ham, shoulders) to about 1.6 times the price of fattening pigs from about 1.8 times. The belly, pork neck is in the range of about 2.5-2.8, while the pork loin,tender loin is about 2.2-2.3 times the price of fattening pigs.

Western Region 84(USD 2.46/kg)
Eastern 88(USD 2.58/kg)
Northeast 86-88(USD 2.46-2.58/kg)
Northern 88(USD 2.58/kg)
Southern 86 (USD 2.46/kg)

Average Carcass Wholesale Price :

Western Region 96(USD 2.82/kg)
Eastern 100(USD 2.93/kg)
Northeast 98-100(USD 2.88-2.93/kg)
Northern 100(USD 2.93/kg)
Southern 98 (USD 2.88/kg)

** THB34.086/USD

Weaned pig (16 kg) price on Monday, March20,2023: THB2,200 (USD64.54) plus/minus 84(USD 2.46)

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888