Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 6/2/23🌏

📈ภาพรวม ลง

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก
ปริมาณเนื้อหมูในตลาตค่อนข้างมากและเพียงพอ ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ค้าขายไม่ดีนัก ความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก และขาดโอกาสการกระตุ้นบริโภค
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 450-530RMB (2,209-2,602 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.91บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,300-2,600บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ลง
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2566)
วันพระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

การค้าสุกรขุนเข้าสู่วัฏจักรที่ผู้เลี้ยงสุกรทั้งระบบต้องบริหารจัดการกันเอง สุกรขุนมีชีวิตเริ่มผลักดันผ่านด่านเชียงแสน สู่ สปป.ลาว ที่ราคามีราคาใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีสุกรขุนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมทำตลาดใน สปป.ลาว

ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังอยู่ในระดับสูงมาก ปมสำคัญอยู่ที่ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ที่ยังคงเกินกว่าราคาประกันของรัฐบาลเพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม เทียบส่วนต่างกับ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีส่วนต่างร่วม 4 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นกำไรส่วนเกินร่วม 20,000 ล้านบาทต่อปี ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้แจงประเด็นนี้ไปกับอนุกรรมการธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยจะขอทราบความคืบหน้าไปอีกในสัปดาห์นี้ตามนโยบายปี 2566 ของนายกสมาคมฯ ที่จะให้ทุกการประชุม ทุกการเสนอแนะต้องได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ภาคตะวันตก – รอยืนยันราคา –
ภาคตะวันออก 90-92
ภาคอีสาน 96-98
ภาคเหนือ 94
ภาคใต้ 90

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,200 บาท บวก/ลบ 96

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888