Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก หน้าฟาร์ม จีน อาเชียน และไทย 27/06/22 – 28/06/22🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น

ราคาหมูเพิ่มขึ้นเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
1.ฟาร์มขนาดใหญ่ตลอดจนฟาร์มขนาดเล็ก และผู้เลี้ยงหมูหลังบ้านชะลอการจับขาย โดยช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนมิถุนายนนี้ อัตราการจับขายของฟาร์มบางแห่งอยู่ที่ 80-85% ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนที่แล้ว ถือว่าความคืบหน้าค่อนข้างช้า
2.ช่วงราคาหมูเพิ่มขึ้น ความกระตือรือร้นในการจับขายมีไม่มาก เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่การจับขายไม่ใช่ประเด็นสำคัญ จับขายเพื่อทำกำไรสำคัญกว่า และจากรายงานของโรงอาหารสัตว์พบว่า ปริมาณการขายอาหารแม่หมูและอาหารหมูขุนเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมแสดงว่า ในเดือนมิถุนายนมีการชะลอการจับขาย เก็บหมูเลี้ยงต่อมากขึ้น
3.นโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูจากต่างมณฑลเข้าสู่กว่างโจวยังดำเนินการอยู่
4.รัฐบาลเก็บสต๊อกหมูครั้งที่ 13 ทำให้ตลาดหมูเป็นเพิ่มความมั่นใจในการขาย

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 590-670 RMB (3,127- 3,551THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.30บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น

1.ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด
2. เปิดเมืองมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมามากขึ้น

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. 2,000-2,200 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ขึ้น
1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม
2.ยังมี ASF ระบาด

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

🇱🇦หมูลาว ราคา ทรงตัว
1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 26/2565)
วันพระที่ 28 มิถุนายน 2565

ภาพรวมตลาดสุกรขุนทรงตัวทั้งสัปดาห์จากวันพระที่แล้ว การบริโภคดีขึ้นมาก หลังการเปิดประเทศและผ่อนคลายการเข้มงวดด้านสาธารณสุขมากขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ปัญหาต้นทุนการเลี้ยงยังคงเป็นค่าพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง ที่ยืนระดับราคาสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา กลุ่มผลพลอยได้จากข้าว โดยเฉพาะปลายข้าวเจ้าทะลุเกิน 13 บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”pagination” items_per_page=”4″ element_width=”3″ arrows_design=”vc_arrow-icon-arrow_08_left” initial_loading_animation=”none” grid_id=”vc_gid:1641546088355-651ba1b9a67a1ab2edc9e023d4f978f9-9″]

For customer        02-937-4888