Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

Lumpy skin disease (LSD หรือ โรคลัมปี สกิน) โรคในโคไทย ที่ต้องจับตามอง

เป็นโรคที่จัดอยู่ในวงศ์ Poxviridae สกุล Capripoxvirus โดย สามารถเจริญเติบโตและก่อโรคตามอวัยวะต่างๆที่มีเซลล์

เยื่อบุ (Epithelium cells) เช่น ผิวหนัง และระบบทางเดินอาหาร จัดเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา และตอนนี้มีการระบาดมายังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยแล้ว มีระยะฟักตัวประมาณ 4-14 วัน อัตราการป่วย 45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10% โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

การติดต่อ : แมงดูดเลือดต่างๆ เช่น ริ้น แมลงวันคอก ยุง เห็บ เป็นต้น นอกจากนี้แผลและสะเก็ดแผล น้ำมูกและสารคัดหลั่งยังเป็นแหล่งของโรคเช่นกัน

อาการ

  • มีไข้สูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส
  • ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.
  • ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม
  • ปริมาณน้ำนมลดลงในโคนม

 

วิธีการป้องกัน

1.งดนำเข้าวัวจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีการระบาดของโรคเข้ามาในฟาร์ม หรือกรณีพบโคป่วยให้แยกออกจาฝูงเพื่อรักษา

2.ทำโปรแกรมกำจัดแมลงดูดเลือดในฟาร์มสม่ำเสมอ โดยพ่นสารกำจัดแมลงที่คอกและตัวสัตว์ เช่น ไซเปอร์เมทริน, แอลฟ่าไซเปอร์เมทริน, เดลตาเมทริน หรือ อะมิทราซ ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย และไม่ตกค้างในน้ำนม

3.ป้องกันแมลงดูดเลือด โดย กางมุ้ง ติดตั้งที่ดักจับแมลง หรือใช้หลอดไฟไล่แมลง

3.หากพบโคที่สงสัยรีบแจ้งหมอหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อที่จะวินิจฉัยและควบคุมโรคต่อไป

 

วิธีการรักษา  ข้อมูลจาก อาจารย์ ผศ.น.สพ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***เบื้องต้นการรักษา เป็นไปตามอาการ***

1.หากเจอรอยโรคช่วงแรก (ตุ่มยังเล็กๆและตุ่มยังไม่โตและแตก) สามารถใช้สเตียรอยด์ เช่น Dexamethasone สามารถลดจำนวนตุ่มลงได้ (ผลอาจใช้ไม่ได้ผลในทุกตัว, ห้ามให้ในวัวท้อง และห้ามให้ต่อเนื่องหลายครั้ง เพราะมีผลกดภูมิคุ้มกัน)

2.ถ้าวัวเริ่มมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีไข้ ให้ยาลดไข้ เช่น Butasyl

3.ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยยาปฏิชีวนะ เช่น Penicillin-Streptomycin หรือ Amoxicillin

  1. การเสริมวิตามินแร่ธาตุ/เสริมภูมิคุ้มกัน เช่น ฉีด/กินวิตามิน ADE หรือสารเสริมกระตุ้นภูมิ เช่น ไวโรกรีน แคทเทิล (Virogreen Cattle)

 

ไวโรกรีน แคทเทิล (Virogreen Cattle) เป็นผลิตภัณฑ์ลดภาวการณ์อักเสบ-ไข้ ลดอนุมูลอิสระ และลดภาวะเครียดให้กับตัวสัตว์ สามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ช่องทางการติดต่อ Facebook ASP Ruminant หรือ Line@ ผ่านทางลิงค์นี้ https://lin.ee/Z8tJPWD

#ไวโรกรีนแคทเทิล #LSV #Lumpyskindisease #FMD #VirogreenCattle #ASP #Animalsupplementandpharmaceutical #ลดอักเสบ #ลดปวด #ลดไข้ #ลัมปีสกิน #ปากและเท้าเปื่อย

CategoryASP, Article

For customer        02-937-4888