Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

รถ แหล่งของเชื้อโรคภายนอกฟาร์ม ป้องกันเชื้อเข้าฟาร์ม VPG Car Center ล้างรถยังงัยให้ปลอดเชื้อ!!! 

รถจับหมู รถขายหมู และรถภายนอกฟาร์ม เป็นช่องทางสำคัญของการนำเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์มเรา ทำให้ต้องมีการจัดทำเป็น SOP การล้างรถ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับรถให้หมดก่อนเข้าภายในฟาร์ม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

– สถานที่ล้างรถ มีทางเข้า-ออกแยกกัน ไม่ทำทางรถทับซ้อนให้รถที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ววิ่งย้อนทับทางเดิมอีก และทำระบบระบายน้ำเสียเพื่อไม่ให้มีการไหลย้อนกลับเข้าไปบริเวณล้างรถหรือภายในฟาร์ม

กระบวนการล้างรถ เริ่มจากการฉีดล้างทำความสะอาดให้ทั่ว-ฉีดพ่นสารชะล้างให้ทั่วรถ ทิ้งไว้-ล้างด้วยน้ำให้สะอาดทั้งรถ และบริเวณพื้น-ทิ้งไว้ให้แห้ง-ตรวจสอบความสะอาดถ้าไม่ผ่านให้ทำการล้างอีกรอบ-หลังจากผ่านแล้วให้เข้าสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อให้ทั่วภายนอกรถ ด้วยยาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ส่วนภายในรถส่วนของคนขับใช้เครื่อง ozone-ทิ้งไว้ให้แห้งและให้ยาฆ่าเชื้อได้ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ-ทำการตรวจสอบด้วยการ swab ยืนยัน และออกใบรับรองผล

– คนขับรถ และคนรถ ก็ต้องมีกระบวนการในการฆ่าเชื้อ และการ swab ยืนยันผลเช่นเดียวกับรถ เพราะเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน

– หลังเสร็จสิ้นการล้างรถประจำวัน ให้ทำการล้างฆ่าเชื้อ บริเวณล้างรถ และจัดทำโปรแกรมสุ่ม swab ทดสอบเชื้ออยู่เสมอ

– รถที่ผ่านการล้างรถจากภายนอกฟาร์ม เมื่อมาถึงหน้าฟาร์มก็ต้องทำการฆ่าเชื้ออีกรอบ

การล้างรถเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่กับเชื้อโรคแล้วไม่ง่าย!!!  ต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และมั่นใจว่ารถที่ผ่านการล้างรถและฆ่าเชื้อแล้ว ไม่นำเชื้อโรคเข้ามาสู่ฟาร์ม VPG Car Center ช่วยท่านได้ สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนได้จากฝ่ายขายและการตลาด VPG ทุกท่าน

 

For customer        02-937-4888