Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์
ครั้งแรกแห่งวงการสุกร VPG FOR LIFE ภูมิใจนำเสนอ “วิ่งสู้ ASF”
เครือเวทโปรดักส์ ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขต 7, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำ ร่วมจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพกระชับความสัมพันและระดมทุนในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่กำลังระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ
 
ซึ่งแม้ในประเทศไทยยังไม่เกิดการระบาดของโรค แต่จำเป็นต้องเตรียมการรับมือ ตลอดจนกระทำการป้องกันโรคในทุกวิถีทาง เพื่อมิให้โรคร้ายแรงดังกล่าวเกิดการระบาดในประเทศไทยได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหลายทั้งปวง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว และมีมติร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดงานเดินวิ่ง Run For Farm Mini Marathon 2020 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือหารายได้ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตลอดจนสร้างเสริมความสามัคคีและสุขภาพที่ดีแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
 
#RunForFarm #VPGForLife
#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #กำแพงแสน
#ASF #สมาคมผู้เลี้ยงสุกร #หมู
CategoryCSR, Article

For customer        02-937-4888