Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

Heo cai sữa khi phối nên là heo cai sữa có đầy đủ khả năng sinh sản. Giảm cân từ chuồng đẻ nhưng không gầy quá, không có vấn đề, có kích thước vừa đủ và có tỉ lệ phối đậu tốt.

Nhưng đối với heo cai sữa bị sụt cân quá gầy đề nghị bỏ qua lên giống (script heat) cho phối ở lần phối sau và điều chỉnh thức ăn cho ăn đầy đủ để có đủ khả năng sinh sản để cho lần phối tiếp theo đạt kết quả tốt nhất. Đối với trại đã có một nhóm phối nhất định cần xem xét và kết hợp đánh giá cho phương pháp đã lựa chọn. Tuy nhiên đối với ITAC chúng tôi khuyến nghị nên làm một cách chặt chẽ sao cho thích hợp nhất.

#iTACteam #sows #swine #pig #livestock

For customer        02-937-4888