Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ตะกร้ายาในฟาร์ม จุดสำคัญที่ต้องตรวจเช็ค

ลองสังเกตในขวดสีชานั้นสิ เห็นอะไรไหม

ตะกอนดังกล่าวเกิดขึ้นจากการนำยาปฏิชีวนะแบบฉีด มารวมกัน ซึ่งหลายๆฟาร์มก็ใช้งานแบบนี้บ่อยครั้ง ที่พบเห็นบ่อยๆ ก็เช่นเซฟาเลคซีนพร้อมกับเจนต้ามัยซิน หรือเซฟาเลคซีนพร้อมกับเอนโรฟลอคซาซิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งยาแต่ละชนิดจะมีสื่อในการละลายแตกต่างกันไป การนำยาสองชนิดที่สื่อละลายเข้ากันไม่ได้มารวมกัน ก็จะเห็นผลเป็นดังภาพ ดังนั้น การผสมยารวมกันทุกครั้ง ต้องสังเกตุ มีการตกตะกอนเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการนำไปใช้ทั้งฉีดเข้ากล้ามเนื้อและเข้าทางหลอดเลือดจะเกิดอันตรายแก่สุกร หากเกิดเหตุการแบบนี้แนะนำให้แยกฉีดยาทั้งสองคนละฝั่งคอของสุกรจะดีกว่า

นอกจากเรื่องการผสมยาแล้ว สิ่งที่เจ้าของฟาร์มและสัตวบาลผู้รับผิดชอบเล้าต้องดูแลคือ
– การเบิกใช้ยาและวันหมดอายุ
การดูแลรักษา
– ตะกร้ายาไม่ควรทิ้งตากแดดจะทำให้ยาบางตัวเสื่อมฤทธิ์ได้
– ความสะอาดของหลอดฉีดยาและเข็ม ฉีดไม่ดีหลอดฉีดและเข็มไม่สะอาดสุกรอาจป่วยมากกว่าเดิม
– การเขียนหรือแปะป้ายกำกับสัดส่วนการฉีดที่ชัดเจน คนงานบางคนอ่านหนังสือไม่ออก ฉีดเท่าไหร่ไม่รู้ จำได้บ้างไม่ได้บ้าง

– การเปิดขวดยาใช้และการเก็บรักษาก็สำคัญ บางครั้งจะพบเห็นความสิ้นเปลืองจากการไม่ดูและรักษา

วันหลังถ้าเจออะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังอีก วันนี้ก็ลองไปสุ่มเช็คตระกร้ายากันนะค้าาาา

ทิพพิชา ออมทรัพย์ รายงาน

#ITActeam

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888