Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

สุกรหย่านมที่จะผสม ควรจะเป็นสุกรหย่านมที่มีความสมบูรณ์พันธุ์เต็มที่ เสียน้ำหนักตัวน้อยจากเล้าคลอด ไม่ผอมเกินไป ไม่มีปัญหาหนองไหล เพื่อทำให้มีขนาดครอกที่ดก และอัตราการผสมติดดี

แต่สำหรับสุกรหย่านมที่เสียน้ำหนักตัว ลักษณะผอมมากๆ แนะนำให้ทำการข้ามสัด (script heat) ไปผสมในรอบการเป็นสัดครั้งต่อไป และทำการปรับเพิ่มอาหารให้กับแม่สุกรเต็มที่ เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ที่เต็มที่ รองรับการผสมครั้งต่อไปได้เต็มศักยภาพ

สำหรับฟาร์มที่มีการกำหนดกลุ่มผสมเอาไว้แล้ว และจำเป็นจะต้องพิจารณาผสมแม่สุกรดังกล่าว คงจะต้องประเมินถึงความคุ้มค่าสำหรับวิธีที่เลือก แต่สำหรับทีมงาน ITAC แนะนำให้ทำการ
ข้ามสัด น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดครับ

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888