Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

ลูกหมูทำไมหนังเยิ้มแฉะ

โรคผิวหนังอักเสบกรีสซีพิกโรคหรือขี้เรื้อนเปียกแฉะ
(Greasy pig หรือ Exudative epidermatitis)

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก
Staphylococcus hyicus ซึ่งเป็นเชื้อประจำถิ่นที่วนเวียนอยู่ในฟาร์ม พบเจอเชื้ออยู่ตามผิวหนังสุกรได้เป็นปรกติอยู่แล้ว แต่จะเกิดโรคเมื่อมีบาดแผลและภูมิคุ้มกันน้อย

ลูกหมูที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่น้อย ก็จะแสดงอาการป่วยของโรค โดยสาเหตุที่ได้รับภูมิคุ้มกันน้อยอาจเกิดได้จาก แม่สาวภูมิคุ้มกันน้อยจากกระบวนการเตรียมสุกรสาวที่ไม่ได้มีการคลุกกับแม่นาง หรือแม่ขึ้นคลอดป่วยนมแห้งลูกสุกรเลยได้รับนมน้ำเหลืองน้อย

โดยอาจเริ่มเห็นสุกรป่วยได้ตั้งแต่บนเล้าคลอดหรือภายในเล้าอนุบาล

การรักษา ทำได้โดยการฉีดยา อะม็อกซี่หรือเพนนิซิลิน ร่วมกับการใช้ยาทาภายนอกเช่น โพวิโดนไอโอดีน(เบตาดีน)

วิการเริ่มแรกเกิดขึ้นบริเวณใบหูก่อน หน้า และค่อยลามไปทั่วตัว
เห็นไว รักษาไว จะได้ผลดีกว่า
#greasypig
#กรี๊ซซี่พิก
#iTACteam

CategoryArticle, สุกร

For customer        02-937-4888