Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

เด็กขาดความอบอุ่น มักจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา!!

ลูกหมูก็ไม่ต่างกัน หมูน้อยที่ได้รับความอบอุ่นที่ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสีย หนาวสั่น และโดนแม่ทับตาย
หรือกินนมหรือนมน้ำเหลืองได้น้อย เป็นสาเหตุให้แคระแกร็นและป่วยง่าย

เข้าหน้าหนาวแล้ว เตรียมไฟกก กล่องกกและกระสอบให้พร้อม

อาจสุ่มเข้าเดินตรวจฟาร์มในช่วงเวลาอากาศหนาวจัดหรือเวลากลางคืน ว่ามีปัญหาลูกหมูหนาวสั่นนอนสุมหรือไม่ หากมีต้องหามาตรการแก้ไข

#แม่เย็นแต่ลูกต้องอบอุ่น
#หนาวเนื้อห่มเนื้อ
#หนาวหมูหมูหนาวขอกระสอบกับไฟและกล่องกก
#นี่เมียวโจ้เอง
#iTACteam

CategoryArticle

For customer        02-937-4888