บริษัท แอคอินเทล จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ด้วยความตั้งใจในการทำงานให้กับวงการปศุสัตว์ไทย ในนามของเวทโปรดักส์กรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานของกรรมการบริหารงาน เราได้ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งใจไว้ ที่จะนำเสนอซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม จากทีมงานวิจัยของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ และสามารถให้บริการลูกค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาวงการปศุสัตว์ไปได้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่จริง และเพื่อเป็นการตอกย้ำการบริการที่ครบวงจรและเต็มรูปแบบจึงถือเป็นจุดกำเนิดของบริษัทใหม่ในเครือเวทโปรดักส์ ภายใต้

ชื่อ “บริษัท แอคอินเทล จำกัด” ซึ่งมีที่มาจาก
Ag = Agriculture   :  มุ่งเน้นภาคการเกษตรและภาคปศุสัตว์
IN = Innovation    :  สู่นวัตกรรมใหม่
T   = Technology  : ใช้วิชาการสมัยใหม่
E   = Excellence   : สู่ความเป็นเลิศ
L   = Linkage        :  เชื่อมโยงทั่วถึง

เราทีมงานบริษัท แอคอินเทล จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยเน้นพันธะกิจตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท ที่ทีมงานยึดถือและปฏิบัติอยู่เสมอมา ทำให้เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีมากขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันแอคอินเทลจึงได้รับความไว้วางใจ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับสากล รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในระดับโลก จากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ (ประเทศไทย) บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น(ไทยแลนด์ )จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ฟีนส์ฟีด จำกัด และบริษัท โรช จำกัด เป็นต้น ดังนั้น แอคอินเทล เป็นหนึ่งในบริษัทที่ครบครันด้วย เวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ และวัคซีนคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งพร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการป้องกันและรักษาโรค ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ

  แอคอินเทล ให้ความสำคัญในการบริการลูกค้า ด้วยวิชาการที่ทันสมัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยการให้ความรู้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง อาทิ อาหาร การจัดการ โรค รวมถึงการจัดการคุณภาพซาก สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดีต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเรามีทีมที่ปรึกษา และทีมวิชาการ เข้ามาสนับสนุนการทำงาน ทำให้วิชาการที่นำไปใช้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติจริง สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของผู้เลี้ยงได้ นอกจากนี้ แอคอินเทลยังมีโปรแกรมการตลาดที่น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง ตั้งแต่การจัดโปรแกรมทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศและการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในทุกมุมโลก แอคอินเทล สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยส่งเสริมการผลิตสุกรคุณภาพซากดีโดยปลอดสารเร่งเนื้อแดง และการพัฒนาฟาร์มให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการผลิตที่ดี และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค


พวกเราทีมงานแอคอินเทลทุกคน เราพร้อมแล้วที่จะบริการท่านในทุกๆ รูปแบบ ทั้งในเรื่องสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก บริการที่ครอบคลุมและรวดเร็ว รวมทั้งโปรแกรมการตลาดที่น่าประทับใจ
ทีมงาน
ทีมบริหาร 
1. น.สพ. เอนก กรุตอินทร์ Assistance Vice President
2. น.สพ.กฤษดากรณ์ รุ่งเรือง General Manager
3. น.สพ.ณัฐพล   อัศวนิเวศ น์ Marketing Manager
West Team
1. น.สพ. นพพล วัฒนบรรเจิด (หนุ่ย) Key Account Sales Supervisor
2. น.สพ. ธีรกานต์ ฉัตรแก้ว (กานต์) Technical Sales Representative
3. สพ.ญ. ปีติชา นาคบรรพ์ (ปาย) Sales Supervisor
4. สพ.ญ. ณิชา เฌอวิบูลย์ (ป้อ) Product & Sales Manager (West)
5. สพ.ญ. ปริยานุช แพอัฐ (ปิย่า) Technical Sales Representative
6. น.สพ. เจตวัฒน์ สิทธิผลวนิชกุล (บอส) Technical & Product Representative
7. น.สพ. วีรชัย อนุภาพยุทธชัย (จิม) Assistant Sales Manager
East Team
1. น.สพ. วิริยะ สีม่วง (โอ๊ต) Technical Sales Representative
2. น.สพ. นนทณัฐ นาคพงษ์ (ตั๋ง) Assistant Sales Manager (East)
3. สพ.ญ. อารีย์พร ปิ่นตบแต่ง (ก้อย) Senior TSR
4. น.สพ. ชุติพนธ์ ทองร้อยยศ (ชุ) Technical Sales Representative

Far Team
1. น.สพ. ชุติพนธ์ ทองร้อยยศ (ชุ) Technical Sales Representative
2. น.สพ. อรรถวิทย์ อุบลสอาด (ขิม) Assistant Sales Manager(N/NE)
3. น.สพ. เจตวัฒน์ สิทธิผลวนิชกุล (บอส) Technical & Product Representative

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
บริษัท แอคอินเทล จำกัด
3300/121-123  ตึกช้าง อาคารB ชั้น24 ถ.พหลโยธิน จอมพล  จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-9374888 ต่อ 311 โทรสาร  02-9374850