บริษัท เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
                บริษัท เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จำกัด บริษัทในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  โดยนายสัตวแพทย์สังวาล ธงทัศวรรธนะ ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การขายและการตลาด มากว่า 20  ปี บริษัท เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากโรงงานแอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตสูงสุดในระดับสากลครบถ้วน เรามีทีมงานขายและทีมงานวิชาการที่มีประสบการณ์ในการดูแลฟาร์มเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด ด้วยโครงต่างๆ  ได้แก่  โครงการ Feed solution โครงการ Doctor layer  โครงการ GMP  โครงการ NIR  โครงการการจัดการไก่สาว และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เพื่อสร้างผลผลิตให้กับผู้เลี้ยงสูงสุด และเพื่อการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดของท่านเจ้าของฟาร์ม ตามความมุ่งมั่นของบริษัท
“ Vetproducts Poultry  เราจะสร้างสร้างผลกำไรสูงสุดสำหรับลูกค้า
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และการบริการวิชาการที่ดีที่สุด ”
 
ทีมงาน
ทีมบริหาร

1. น.สพ. สังวาล                    ธงทัศวรรธนะ         ผู้จัดการทั่วไป
2. น.สพ. ณัฐจักร                   ถิ่นการ์                    Sales Coordinator
 
 
 

ภาพรวมทีมงาน บริษัท เวทโปรดักส์ โพลทรี่ จำกัด

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
บริษัท เวทโปรดักส์  โพลทรี่ จำกัด
3300/121, 123  ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กทม. 10900
โทร. 02-9374888    โทรสาร  02-9374901