Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 18/06/23🌏

📈ภาพรวม ขึ้น

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
ราคาหมูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก
ราคาหมูในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนที่แล้วถือว่าเเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งช่วงเวลานี้สภาพอากาศร้อนขึ้นมาก การบริโภคและการขายซากหมูไม่ค่อยดีนัก อีกทั้งสต๊อกสินค้าแช่แข็งค่อนข้างเยอะ โรงเชือดจำกัดเปอร์เซ็นต์เปิดทำงานของโรงเชือดลง แต่คาดว่าเมื่อใกล้เทศกาลเรือมังกร โรงเชือดจะกลับมาเริ่มเตรียมสต๊อกล่วงหน้าและมีการกระตุ้นราคาหมูในระดับหนึ่ง คาดว่าในกลางเดือนและปลายเดือนนี้ราคาหมูจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และคาดว่าในช่วงเวลาเดือน 7 ถึงเดือน 9 และเดือน 12 ถึงเดือน 1 ปี 2024 ราคาหมูจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติอุปทานและอุปสงค์ที่ผ่านมา การจะดุงราคาหมูภายในปีนี้ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างสูงมีความเป็นไปได้น้อยมาก

🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 510-630 RMB (2,440-3,061 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.86 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น
ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
ต้นทุนลดลงจากการปรับลงของวัตถุดิบบางตัว

🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,400-1,600) บาท.ต่อตัว
🔸️(อัตราแลกเปลี่ยน1 บาท = 680 ด่อง)

🇱🇦หมูกัมพูชา ทรงตัว
✍🏻บทวิเคราะห์
: ราคาสุกรยืนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคในประเทศทรงตัว และลดลงจากเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มไม่ดี

: ราคาไก่เนื้อ สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไก่สามสาย ราคาทรงตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 bath = 118.72riel

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ทรงตัว ขึ้นบางพื้นที่

ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ส่วนราคาไข่ไก่และไก่เนื้อทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อนต่อเนื่อง และบางพื้นที่ ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้า และวัตตุดิบ ได้รับผลกระทบ

อัตราแลกเปลี่ยน 85 ks/ 1 baht

🇱🇦หมูลาว ทรงตัว
💠บทวิเคราะห์

🐷ราคาสุกรขุนพระนี้ราคา ลง จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐓ราคาไก่พื้นเมือง ลง จากสัปดาห์ที่แล้ว
🐣ราคาไข่ไก่ลง จากสัปดาห์ที่แล้ว
บทวิเคราะห์🐖ภาพรวมราคาลง จาก เงินกีบอ่อนตัว รัฐยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
💰อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 บาท = 560.13 กีบ

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ทรงตัว ลงบางพื้นที่
บทวิเคราะห์
1. หมูราคาลงเพราะตลาดค่อนข้างหนืดกำลังซื้อลดลง และปิดเทอม
2. ไก่ราคาทรงตัวเพราะหมูราคาลงไก่จึงทรงราคา
3. ไข่ ราคาขึ้นเพราะไข่หมุนเวียนในตลาดไปได้ทุกเขตของประเทศ และปริมาณพอเหมาะในการบริโภค
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ 1 เปโซ:0.62 บาท

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:มีการส่งออก ตามด่านทางภาคเหนือ (เชียงแสน) วันละ 100- 300ตัว

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 24/2566)

วันพระที่ 17 มิถุนายน 2566
สภาวะการค้าสุกรหน้าฟาร์มตลาดยังอยู่ในมือผู้ค้า แม้บางฟาร์มเริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้น ราคาทรงตัวทุกภูมิภาค ประกอบกับฐานข้อมูลการส่งออกสินค้าเนื้อสุกรจากประเทศบราซิลมาประเทศไทยปี 2565 ของ UN สูงกว่า 2,500 ล้านบาท ทั้งๆ ที่การนำเข้าเนื้อสุกรเกรดปกติยังไม่สามารถทำได้

ภาคตะวันตก 76
ภาคตะวันออก 78-80
ภาคอีสาน 78-80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 81

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566: 1,800 บาท บวก/ลบ 76

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก

For customer        02-937-4888