fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 07/3/23🌏

📈ภาพรวม ยืน

🇨🇳จีน ราคา ลง

เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีการซื้อหมูเข้าสต๊อกเพื่อกระตุ้นราคาหมู แต่หลังจากรัฐบาลซื้อหมูเข้าสต๊อกจบเรียบร้อย โอกาสที่จะทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นก็หมดไป และในขณะการรับซื้อของรัฐบาล ผู้เลี้ยงหมูก็มีการเพิ่มจำนวนหมูจับขาย ทว่าการบริโภคของตลาดกลับไม่ดีนัก ทำให้โรงเชือดไม่อยากรับซื้อหมูที่ราคาสูงและจำเป็นต้องลดจำนวนหมูเข้าสต๊อกของโรงเชือด
ปัจจุบันนี้สต๊อกหมูเป็นในระบบของทั้งมีปริมาณเกินความต้องการเล็กน้อย ทำให้ตลาดต่อจากนี้ไปอาจจะมีความกดดันในเรื่องการจับขาย และแนวโน้มการบริโภคไม่ดีมาก ฝั่งทางผู้เลี้ยงหมูมีแนวโน้มเพิ่มราคาอย่างช้าๆและชะลอจังหวะจับขายลง ซึ่งราคาหมูในสัปดาห์หน้าอาจจะลดลงอีกต่อเนื่อง แต่จะลดลงไม่มากนัก
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 600-680RMB (3,000-3,409THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 5.00บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (1,600-1,800 ) บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 680 ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน ขึ้นบางพื้นที่
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ขึ้น
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 10/2566)
วันพระที่ 6 มีนาคม 2566

การค้าสุกรขุนในทุกภูมิภาคทรงตัวต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ทุกภาคส่วนยังรอ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เรียกประชุมหารือทุกห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบ เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เข้าแทรกแซง ในลักษณะขอความร่วมมือ ทั้งกลุ่มกลางน้ำ และปลายน้ำ ในห่วงโซ่สุกรและเนื้อสุกร

ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร จะเป็นการสร้างหนี้สินภาคเกษตรกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินภาคครัวเรือน ที่เป็นปัญหาใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะไปลดกำลังซื้อของพลเมือง เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม แม้บาง Sector จะติดบวกแบบก้าวกระโดดก็ตาม

ปัจจุบัน หมู ไก่เนื้อ ไข่ไก่ มีราคาจริงที่เกษตรขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตแทบทั้งสิ้น ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงเกินจริง โดยเฉพาะราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ เมื่อเทียบกับราคาตลาดโลก และราคาที่เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดไทยขายได้

ภาคตะวันตก 76-78
ภาคตะวันออก 82
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 : 2,200 บาท บวก/ลบ 78

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่


For customer        02-937-4888