fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 30/1/23🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ลง
สาเหตุมาจาก

หลังเทศกาลตรุษจีนโรงเชือดและตลาดหมูเริ่มเปิดทำงานแล้ว แต่ราคาหมูไม่ดีเท่าช่วงก่อนเทศกาล ประชาชนส่วนใหญ่ทยอยบริโภคในสต๊อก ความต้องการบริโภคจึงมีไม่มาก และจากข้อมูลกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สรุปได้ว่า จำนวนแม่หมูในสต๊อกไม่มีการลดลง ประสิทรธิภาพการผลิตเพียงพอ และทางรัฐบาลยังอาจจะมีแผนการเก็บหมูเข้าสต๊อกในช่วงใกล้นี้อีก จากสถานการณ์ปัจจุบันสรุปได้ว่า ณ เวลานี้ยังไม่มีโอกาสที่ดีที่ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นได้ ราคาหมูคงยังต่ำลงในช่วงเวลานี้
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 500-630RMB (2,415-3,042 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.83 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ขึ้น

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,500-2,600บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 720ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ยืน
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ยืน
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ยืน
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรไทยมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 4/2566)
วันพระที่ 29 มกราคม 2566

ตลาดการค้าสุกรขุนยังคงได้รับผลกระทบจากชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้า เพราะผลผลิตในปัจจุบันต่ำกว่าความต้องการบริโภคโดยปริมาณ

อีกส่วนหนึ่งที่สร้างปัจจัยลบกระทบราคาสุกรขุน คือ ปริมาณลูกสุกรพันธุ์ที่ยังไม่เพียงพอส่งผลให้มีการเลี้ยงสุกรขุนให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น กระทบคุณภาพซากที่มีส่วนไขมันมากที่ซ้ำเติมราคาจำหน่ายให้ลดลง และไปอ้างอิงราคาสุกรขุนขนาดปกติ ทำให้หลายภูมิภาคต้องปรับราคาจำหน่ายที่มีการย่อตัวตาม และยืนตามราคาขายจริงของระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันพระนี้

การปราบปรามชิ้นส่วนสุกรนำเข้าที่สื่อสารออกมาเป็นนโยบายตรงของนายกรัฐมนตรี และสื่ออีเว้นท์ปราบปราม ยังคงเป็นภาคปฏิบัติจริงเพียงไม่เกิน 5% ของจำนวนลักลอบทั้งหมด

ภาคตะวันตก 96
ภาคตะวันออก 96-98
ภาคอีสาน 98-100
ภาคเหนือ 98
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,400 บาท บวก/ลบ 96

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888