fbpx
Open/Close Menu ผู้นำทางด้าน แอนิมัล เฮลท์

🐖🐔ราคาหมู สัตว์ปีก จีน ไทยและอาเชียน 22/1/23🌏

📈ภาพรวม ทรงตัว

🇨🇳จีน ราคา ขึ้น
สาเหตุมาจาก
1.ใกล้เทศกาลตรุษจีน บริษัทหมูหลายบริษัทหยุดทำงานเนื่องจากทำแผนการจับขายได้สำเร็จแล้ว บริษัทขนส่ง และโรงเชือดก็เริ่มหยุดทำงาน ทำให้การขนส่งยากและราคาสูงขึ้น การอุปทานหมูเริ่มน้อยลง
2.ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทหมูขนาดใหญ่หยุดทำงาน โรงเชือดที่ยังทำงานในช่วงเวลานี้ ส่วนใหญ่ต้องรับหมูจากผู้เลี้ยงหมูหลังบ้านด้วยราคาที่สูงกว่า
3.คาดการณ์ว่าหลังตรุษจีนมีหมูที่รอจับขายค่อนข้างมาก ความต้องการของผู้บริโภคลดลง ราคาหมูอาจจะลดต่ำลง และรัฐบาลมีการเก็บสต๊อกหมูในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ราคาหมูมั่นคงและเสถียรภาพ
🔹️ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 530-600RMB (2,425-3,056 THB)
🔸️อัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน

🇻🇳หมูเวียดนาม ยืน

ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค
🔹️ราคาขายลูกหมู นน 7 กก.
ราคา. (2,200-2,400 บาท.ต่อตัว
🔸️(1บาท = 700ดอง )

🇱🇦หมูกัมพูชา ลง
1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค

🇲🇲หมูเมียนมาร์ ขึ้น
ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจาก สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

🇱🇦หมูลาว ยืน
1. จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ
2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

🇵🇭หมูฟิลิปปินส์ ขึ้น
1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล
และตามกำลังบริโภค

🐷สถานการณ์การส่งออกหมูไทย
:ไม่มี

🎈เครดิต: ทีม Vet Products Group | Inter

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2566)
วันพระที่ 21 มกราคม 2566

ราคาสุกรขุนทรงตัวเกือบทุกภูมิภาค มีเพียงภาคใต้ที่อ่อนตัวลงแม้ปริมาณผลผลิตส่วนเกินมีไม่มาก โดยหลังเทศกาลตรุษจีน Demand จะอ่อนเพียงช่วงสั้น เนื่องจากภาคใต้มีพื้นฐานการท่องเที่ยวที่หนาแน่น

แรงกดดันของวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างความเคลื่อนไหวให้ภาคอาหารสัตว์ ภาคปศุสัตว์ เพื่อจี้ภาครัฐให้ตระหนักถึงการปล่อยให้ภาคอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ แบกปัญหาต้นทุนที่หนักขึ้น ที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขอะไรออกมาบ้างเลย

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 98-100
ภาคอีสาน 100-102
ภาคเหนือ 102
ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,400 บาท บวก/ลบ 96

ที่มาราคาสุกรหน้าฟาร์มไทย : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

#ราคาหมูต่างประเทศ #ราคาไก่ต่างประเทศ #ราคาสุกร #ราคาหมู #ราคาสัตว์ปีก #ราคาไก่

______________________________

Article


For customer        02-937-4888